Zorgbonus aangevraagd, en dan?
Zorgbonus aangevraagd, en dan?Tot 29 oktober 2020 was het mogelijk de zorgbonus aan te vragen voor uw werknemers.

Zorgbonus aangevraagd, en dan?

7-12-2020

Tot 29 oktober 2020 was het mogelijk de zorgbonus aan te vragen voor uw werknemers. Als u dit tijdig heeft gedaan, heeft u vanuit ministerie VWS een tegemoetkoming ontvangen.

Deze subsidie bevat het bedrag van de zorgbonus plus 80% eindheffing (totaal dus 180%). Let er daarbij op dat het kan zijn dat een deel van de subsidie (lees: het deel voor de eindheffing) terugbetaald moet worden. Dit is afhankelijk van de invulling van de WKR.

Indien u als werkgever de vrije ruimte niet volledig heeft benut (los van de zorgbonus) valt (een deel) van het totaal aan zorgbonussen binnen de vrije ruimte. De kosten voor de zorgbonussen bedragen dan niet volledig 80% maar minder.

Om te voorkomen dat de subsidie hoger is dan de daadwerkelijke kosten, wordt achteraf de subsidie definitief vastgesteld op basis van wat de zorgbonus u daadwerkelijk heeft gekost. Voorbeeld: Indien er nog vrije ruimte over was en de kosten feitelijk maar € 1.500 per zorgbonus bedroegen, in plaats van € 1.800 zijn, zult u dit verschil weer terug moeten betalen aan het ministerie.

Vragen?

Heeft u vragen over de zorgbonus? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling of onze Salaris-desk.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA