WHK-beschikking
WHK-beschikkingZend ons uw whk-beschikking 2022 toe voor het verwerken van deze premies in de loonadministratie

WHK-beschikking, wat is dat?

18-11-2021

Aan het einde van het jaar vragen wij u om ons de whk-beschikking voor 2022 weer toe te sturen. Waarom doen wij dat en wat houdt dit in?

De whk-beschikking (of mededeling) heet voluit de mededeling of beschikking ‘Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas’. Een hele mond vol. Kort gezegd is dit een brief van de belastingdienst waarop staat vermeld welke premies u als werkgever voor 2022 moet toepassen voor de werkhervattingskas. Deze premies verwerken wij voor u in de loonadministratie.

Afbeelding: Voorbeeld Whk

Waarvoor is de premie

De werkhervattingskaspremie is ontstaan uit de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Met de komst van deze wet werd de werkgever onder andere door middel van het betalen van een extra premie verantwoordelijk voor werknemers die na uitdiensttreding aanspraak maken op een WGA- of ziektewetuitkering. De premie bestaat dan ook uit twee premies:

  • WGA-premie (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
  • ZW-premie (Ziektewet)

Van de WGA-premie kunt u maximaal 50% weer verhalen op uw werknemers.

Hoogte premie

Voor kleine werkgevers (wordt vastgesteld op basis van de loonsom) is de whk-premie afhankelijk van de sector waarin u bent ingedeeld. Voor middelgrote werkgevers is de premie deels afhankelijk van het ziekteverzuim in uw organisatie (na uitdiensttreding) en deels van de sector waarin u bent ingedeeld. Voor grote werkgevers is de premie geheel afhankelijk van het ziekteverzuim in uw organisatie.

Dit ziekteverzuim wordt bepaald op basis van gegevens uit het verleden. Dit is een complexe berekening gebaseerd op uw loonsom en het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden die verbonden zijn aan uw organisatie.

Indien u een middelgrote of grote werkgever bent volgens uw beschikking, adviseren wij u dan ook de beschikking goed te (laten) controleren.

Meer informatie

Voor meer informatie over uw whk-beschikking/mededeling, kunt u contact opnemen met onze Salaris-desk via 0545-46 36 26 of 0481-36 58 20.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA