Werknemer heeft vaker recht op transitievergoeding
Werknemer heeft vaker recht op transitievergoedingIn het najaar van 2018 deed de Hoge Raad, de hoogste rechter, een belangrijke uitspraak.

Werknemer heeft vaker recht op transitievergoeding

5-3-2019

In het najaar van 2018 deed de Hoge Raad, de hoogste rechter, een belangrijke uitspraak. Daaruit blijkt namelijk dat een werknemer ook recht kan hebben op een transitievergoeding (in 2019: maximaal € 81.000 of een jaarloon als dat hoger is) bij een gedeeltelijk ontslag of bij inkrimping van het aantal arbeidsuren.

De zaak betreft een lerares met een volledige dienstbetrekking die na 2 jaar ziekte wordt ontslagen. Haar werkgever biedt haar echter aansluitend een dienstverband aan voor 55%. De Hoge Raad vindt dat de werkneemster recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, als sprake is van een substantiële en structurele vermindering van arbeidsuren. Onder een ‘substantiële’ vermindering moet worden verstaan een reductie van de arbeidstijd van ten minste 20%. Onder ‘structurele’ vermindering van arbeidsuren verstaat de Hoge Raad een vermindering die naar redelijke verwachting blijvend is. Bijvoorbeeld vanuit bedrijfseconomische redenen of bij langdurige gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (24 maanden).

Tip

In dit laatste geval kunt u, als werkgever, de transitievergoeding vanaf april 2020 verhalen op het UWV. Maar deze maatregel werkt terug tot 1 juli 2015. Het is dan ook verstandig om betaalde transitie-vergoedingen na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te registreren. U kunt dan in 2020 eenvoudig het bedrag bepalen, waarvoor u compensatie kunt krijgen bij het UWV. Het is bovendien raadzaam om in het geval de dienstbetrekking wordt beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst, daarin op te nemen dat het dienstverband is beëindigd op uw initiatief wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA