Vraag nu subsidie praktijkleren aan!
Vraag nu subsidie praktijkleren aan!Als u gedurende het schooljaar 2019/2020 een leerling in dienst heeft (gehad), kunt u tot en met 16 september 2020 (17.00 uur) subsidie praktijkleren aanvragen.

Vraag nu subsidie praktijkleren aan

29-6-2020

In verband met de coronacrisis begint de indieningsperiode dit jaar een maand later dan normaal. Daarom kan dit jaar vanaf 1 juli tot en met uiterlijk 16 september 2020 (17.00 uur) subsidie praktijkleren aangevraagd worden indien u gedurende het schooljaar 2019/2020 een leerling in dienst heeft (gehad).

Subsidie praktijkleren

Met de subsidie praktijkleren wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werk-leerplaatsen bieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Kijk hier of uw leerling in aanmerking komt.

Tijdens de indieningsperiode van 2020 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2019/2020. Het schooljaar 2019/2020 loopt van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen. Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren verwijzen wij u door naar de site van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie zal maximaal € 2.700 per studiejaar per praktijkleerplaats bedragen, dus loop dit niet mis! Let op! Dit jaar zijn er i.v.m. de Corona-crisis afwijkende regels voor de beoordeling van de hoogte van de subsidie. Het exacte subsidiebedrag per werkgever zal pas achteraf bekend worden en uiterlijk 15 december 2020 ontvangt u hierover de beslissing.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken dat de leerling begeleiding heeft gehad. Ook voor de subsidie praktijkleren heeft het kabinet maatregelen getroffen in verband met de coronacrisis. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Subsidieaanvraag uitbesteden

Klik hier om uw subsidieaanvraag aan te melden
Meld u aan via een pc i.v.m. het invullen van een Excel-bestand

De aanvraag kan alleen digitaal met behulp van "eHerkenning" verzonden worden. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de aanvraag uit te besteden aan een intermediair.

Heeft u geen zin in de administratieve "rompslomp" rondom de aanvraag van subsidie praktijkleren? BonsenReuling beschikt al over eHerkenning en neemt de aanvraag graag van u over!

De kosten bedragen € 135 per digitale aanvraag. Deze kosten hebben betrekking op het verzamelen van alle benodigde gegevens, controleren van de praktijk(leer)overeenkomst, raadplegen van het opleidingsregister, indienen van de digitale aanvraag, informatie terugkoppelen en het administreren van alle gegevens.

Interesse of vragen?

Neem dan contact op met Daniël Oberink van onze Salaris-desk (0545 - 46 36 26 of d.oberink@bonsenreuling.nl).

ECOVIS
NBA
SRA
RBA