Vraag nu subsidie praktijkleren aan!
Vraag nu subsidie praktijkleren aan!Als u gedurende het schooljaar 2018/2019 een leerling in dienst heeft (gehad), kunt u tot en met 16 september 2019 (17.00 uur) subsidie praktijkleren aanvragen.

Vraag nu subsidie praktijkleren aan

4-6-2019

Vanaf begin juni tot en met uiterlijk 16 september 2019 (17.00 uur) kunt u subsidie praktijkleren aanvragen als u gedurende het schooljaar 2018/2019 een leerling in dienst heeft (gehad).

Subsidie praktijkleren

Met de subsidie praktijkleren wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werk-leerplaatsen bieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie.

Kijk hier of uw leerling in aanmerking komt.

Tijdens de indieningsperiode van 2019 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2018/2019. Het schooljaar 2018/2019 loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen. Voor meer informatie over de subsidie praktijkleren verwijzen wij u door naar de site van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie zal maximaal € 2.700 per studiejaar per praktijkleerplaats bedragen, dus loop dit niet mis! Het exacte subsidiebedrag per werkgever zal pas achteraf bekend worden en uiterlijk 15 december 2019 ontvangt u hierover de beslissing.

Subsidieaanvraag uitbesteden

De aanvraag kan alleen digitaal met behulp van "eHerkenning" verzonden worden. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de aanvraag uit te besteden aan een intermediair.

Heeft u geen zin in de administratieve "rompslomp" rondom de aanvraag van subsidie praktijkleren? BonsenReuling beschikt al over eHerkenning en neemt de aanvraag graag van u over!

De kosten bedragen € 132,50 per digitale aanvraag. Deze kosten hebben betrekking op het verzamelen van alle benodigde gegevens, controleren van de praktijk(leer)overeenkomst, raadplegen van het opleidingsregister, indienen van de digitale aanvraag, informatie terugkoppelen en het administreren van alle gegevens.

Voor het schooljaar 2018/2019 is het niet meer mogelijk subsidie aan te vragen. De inschrijving is namelijk op 16 september 2019 gesloten.

Interesse of vragen?

Neem dan contact op met Daniël Oberink van onze Salaris-desk (0545 - 46 36 26 of d.oberink@bonsenreuling.nl).

ECOVIS
NBA
SRA
RBA