VIA-machtiging 2019
VIA-machtiging 2019Lever zo spoedig mogelijk het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' bij ons aan!

Hiermee kunnen wij de VIA-machtiging 2019 activeren. Dit helpt ons bij het doen van een juiste aangifte inkomstenbelasting.

VIA-machtiging 2019

11-2-2020

Voor onze cliënten vragen wij jaarlijks de 'VIA-machtiging' aan. Met deze machtiging halen wij de bij de Belastingdienst bekende gegevens op en controleren zo of de aangifte volledig is. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen stelt of de aangifte corrigeert.

Hoe activeren?

Om deze machtiging te kunnen activeren, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' dat u van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Dit kan per e-mail (contact@bonsenreuling.nl), post of persoonlijk.

Afbeelding: Formulier Registratie machtiging intermediair goedkeuren
ECOVIS
NBA
SRA
RBA