Innovatief MKB in Oost-Nederland:
Innovatief MKB in Oost-Nederland:Er wordt € 47 miljoen beschikbaar gesteld

Innovatief MKB in Oost-Nederland opgelet

8-4-2021

Kansrijke innovatieve MKB-ondernemingen worden gefinancierd door het Participatiefonds Oost NL. De provincie Gelderland, Overijssel en het kabinet stellen respectievelijk € 16,3 miljoen, € 7,2 miljoen en € 23,5 miljoen beschikbaar, wat uitkomt op een gezamenlijk bedrag van ruim € 47 miljoen! Met dit geld kunnen kansrijke bedrijven ook in deze zware economische situatie blijven door ontwikkelen.

Extra investeringen bieden perspectief voor bedrijven om uiteindelijk zo sterk mogelijk uit deze zware crisis te komen. Ondernemers die vooroplopen in bijvoorbeeld energietransitie, innovaties in de zorg of de voedingsindustrie kunnen in deze crisis moeilijk financiering vinden. Het beschikbare geld is voor ondernemingen uit de gezondheid, energie en voeding. Oost NL heeft de taak om vanuit haar participatiefonds te investeren in startende en innovatieve bedrijven in Gelderland en Overijssel.

Het kabinet heeft in augustus al toegezegd dat er € 150 miljoen uit het steun- en herstelpakket moet worden geïnvesteerd in Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM). Oost NL is de eerste ROM die het geld heeft ontvangen op 11 maart.

Participatiefonds Oost NL

Zij participeren vanuit dat fonds met bedragen tot € 5 miljoen in een bedrijf, waardoor Oost NL aandeelhouder wordt. Kansrijke innovatieve (door)startende bedrijven worden geholpen, dat zijn bestaande ondernemingen met groeiplannen en startups met ambitie. Er wordt geïnvesteerd in de sectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Maakindustrie en Energie en Milieutechnologie.

Financieringsvormen Oost NL

Een investering van Oost NL in het bedrijf levert niet alleen kapitaal op, maar ze zijn ook een betrokken partner. Zij coachen actief in de ontwikkeling van het bedrijf en brengt het bedrijf in contact met kennisinstelling en relevante netwerken. Bij de participatie neemt Oost NL rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van uw bedrijf, eventueel met een lening. Het aandelenbelang is altijd een minderheidsbelang en er wordt gestreefd naar een exit binnen 5 tot 7 jaar. Oost NL is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en handelt conform de gedragscode. De leningen uit verschillende fondsen wordt tegen een vaste marktconforme rente verstrekt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • Sector: Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Maakindustrie en Energie en Milieutechnologie (zorg, energie en voeding);
  • Innovatieve onderneming met groeiplannen/ambitie;
  • Bedrijf in Gelderland of Overijssel;
  • Investering tot € 5 miljoen; en
  • Oost NL wordt aandeelhouder.

Aanvragen?

De financiering wordt aangevraagd door contact op te nemen met de investment manager die actief is voor de sector van Oost NL waar de activiteiten van het bedrijf in passen. Oost NL heeft het geld vanaf 11 maart beschikbaar, echter is een einddatum niet gegeven. Contactgegevens van de investment managers vind je op de website van Oost NL

Wil je sparren over deze regeling? Neem dan contact op met Mark de Jonge van ons kantoor via mail of telefonisch 0544-39 33 33.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA