Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding
Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoedingWerkt uw vereniging of stichting met vrijwilligers? Dan past u waarschijnlijk de vrijwilligersregeling toe op de vergoeding die zij ontvangen voor hun werkzaamheden.
mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Arthur Janssen RB
mr. Arthur Janssen RB

Directeur

mr. Ruben Knikkink RB
mr. Ruben Knikkink RB

Senior belastingadviseur

< >

Verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding

5-3-2019

Werkt uw vereniging of stichting met vrijwilligers? Dan past u waarschijnlijk de vrijwilligersregeling toe op de vergoeding die zij ontvangen voor hun werkzaamheden.

Als aan de voorwaarden van deze regeling wordt voldaan, is er geen sprake van een dienstbetrekking. De vrijwilliger is dan geen werknemer, de betaalde vergoeding is geen loon, waarover dus ook geen loonheffing hoeft te worden ingehouden. De voorwaarden hebben onder meer betrekking op de maximale hoogte van de vergoeding per maand en per jaar. Per 1 januari 2019 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 150 per maand en € 1.500 per jaar naar € 170 per maand en € 1.700 per jaar. De uurvergoeding die de Belastingdienst hanteert om te beoordelen of sprake is van vrijwilligerswerk, is verhoogd van maximaal € 4,50 naar € 5.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA