Veranderende btw-regels per 1 juli 2021
Veranderende btw-regels per 1 juli 2021Voor leveringen van goederen en diensten aan particulieren in de EU, ofwel veranderingen in de btw-regels voor E-commerce
drs. Armand Fanchamps
drs. Armand Fanchamps

Btw- en overdrachtsbelastingspecialist

< >

Veranderende btw-regels

15-6-2021

Op 1 juli 2021 gaat het dan echt gebeuren: de btw-regels veranderen voor leveringen van goederen en diensten aan particulieren in de EU. Deze veranderingen worden ook aangeduid met veranderingen in de btw-regels voor E-commerce.

Veranderingen

Lange tijd is er veel onduidelijkheid geweest wat deze veranderingen in de praktijk betekenen. Inmiddels is er het nodige duidelijk. Levert u goederen en diensten aan particulieren in de EU, dan is nú het tijdstip gekomen om actie te ondernemen. Let op: mogelijk moet u zelfs nog vóór 1 juli 2021 actie ondernemen! 

De veranderingen zien op:

 1. Leveringen aan particulieren in andere EU-landen
 2. Elektronische en telecomdiensten aan particulieren in ander EU-landen

Door de verandering is sneller btw verschuldigd in het EU-land van de particulier! Als u niet oppast moet u zich in alle EU-landen waar u levert, registeren voor de btw en daar btw-aangifte doen/btw-afdragen.

Is deze regelwijziging voor u van belang?

Om u te helpen om te bepalen of deze regelwijziging voor u van belang is, vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden:

 1. Verkoopt en verzendt u goederen naar particulieren in een ander EU-land?
 2. Levert u telecom of elektronische diensten aan particulieren in andere EU-landen?
 3. Start de verzending van de goederen in EU-land 1 (bijvoorbeeld Nederland) en eindigt deze in een andere EU-lidstaat (bijvoorbeeld Duitsland of België)?
 4. Verwacht u dat alle verkopen (dus alle EU-landen samen) genoemd onder 2 en 3 vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 de € 10.000 leveringsdrempel overschrijden?
 5. Is het uw verwachting dat deze drempel wel in 2022 wordt overschreden?
 6. Start de verzending van de goederen vanuit een niet EU-land en worden deze rechtstreeks afgeleverd bij de particulier? 
 7. Vindt de verkoop van de onder 3 genoemde goederen plaats via een platform, zoals Bol.com of Amazon.nl?
 8. Verricht u op dit moment diensten aan particulieren in andere EU-landen (zoals bijvoorbeeld diensten met betrekking tot onroerende zaken of het toegang verlenen tot evenementen), waarvoor u nu in het buitenland bent geregistreerd en waarover u in een andere EU-lidstaat btw afdraagt?

Als uw antwoord op één of meerdere van de bovenstaande vragen “ja” luidt, neemt u dan snel contact met ons op. Wij kunnen samen met u vaststellen welke stappen er genomen moeten worden. Denkt u onder andere aan (a) welk btw-tarief moet ik toepassen, (b) hoe weet ik dat ik met een particulier te maken heb, (c) hoe zorg ik ervoor dat ik het juiste btw-tarief in rekening breng en (d) hoe zorg ik voor een juiste btw-aangifte en (e) waar dien ik die in?

Wat wordt onder particulieren verstaan?

Het is handig om te weten dat onder particulieren wordt verstaan: 

 1. Een particuliere consument (privépersonen)
 2. Internationale organisaties met een bijzondere status, zoals entiteiten op het gebied van diplomatiek, internationale lichamen, de NATO, etc.
 3. Btw-geregistreerde afnemers die alleen maar btw-vrijgestelde prestaties verrichten
 4. Btw-geregistreerde afnemers die een speciaal agrarisch btw-regime kunnen toepassen
 5. Btw-geregistreerde personen die de margeregeling toepassen
 6. Niet btw-plichtige lichamen (lees: rechtspersonen, overheidslichamen, NGO’s, e.d.)

One-Stop-Shop-regeling

Let op: de ingangsdatum van de nieuwe regels is 1 juli 2021. Als het antwoord bij één van de stellingen ‘ja’ is, dan is registratie voor de One-Stop-Shop-regeling bij de Belastingdienst op korte termijn (deze maand) waarschijnlijk de beste en goedkoopte oplossing voor u. Kiest u niet voor de OSS-regeling, dan moet u overal in Europa registeren en daar btw-aangifte moet doen en afdragen (duur en tijdrovend)!

Het alternatief is de aanmelding voor de Unieregeling en de One-Stop-Shop (OSS-regeling). Als u zich (tijdig) aanmeldt, geeft u de Nederlandse én de buitenlandse EU-btw aan via de Nederlandse btw-aangifte. De Nederlandse Belastingdienst draagt zorg voor de afdracht van de btw in de juiste EU-lidstaten. 

Indien u kiest voor de OSS-regeling, is aanmelden via het online portal van mijn Belastingdienst Zakelijk verplicht. Hiervoor moet u een eHerkenning-account hebben. Dit moet u aanvragen of u moet een eHerkenning ketenmachtiging voor BonsenReuling aanvragen. Wij kunnen u met beide helpen en vervolgens (samen met u) de OSS-aanmelding doen.

Voor de volledigheid merken wij op:

 1. Bij omzetten in de EU voor in totaal maximaal € 10.000 kan registratie achterwege blijven: u brengt ‘gewoon’ het Nederlandse tarief in rekening.
 2. Elke euro boven de € 10.000 is btw-belast in het land van de afnemer.
 3. Om te voorkomen dat u de € 10.000-grens in de gaten moet houden, kunt u ook vanaf de eerste euro het btw-tarief toepassen van het land van de afnemer. U moet de Belastingdienst wel (tijdig) op de hoogte brengen dat u afziet van de € 10.000-grens. Wij kunnen u hier desgewenst bij helpen.
 4. Accijnsgoederen (zoals wijn, wodka, jenever en bier) niet onder deze nieuwe regeling vallen.
 5. De OSS-regeling alleen is bedoeld om btw te kunnen afdragen. Mocht u buitenlandse btw hebben betaald, dan kunt u deze btw op de ‘normale’ manier terugvragen. Dit zal in veel gevallen via de Portal van de Nederlandse Belastingdienst zijn.

Vragen?

Neem dan contact op met Louise Tirion (l.tirion@bonsenreuling.nl of 0481-36 58 20) of Armand Fanchamps (a.fanchamps@bonsenreuling.nl (0481-36 58 20/06-12 07 10 35).

ECOVIS
NBA
SRA
RBA