Update<br>Corona-maatregelen
Update
Corona-maatregelen
Update van de Corona-maatregelen waar uw bedrijf gebruik van kan maken!
mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

Update Corona-maatregelen

23-3-2020

Update van de Corona-maatregelen waar uw bedrijf gebruik van kan maken!

Update Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De exacte inhoud en voorwaarden voor de NOW zijn nog niet bekend. Deze worden op dit moment door de regering uitgewerkt. Aangezien de maatregel terugwerkt naar 1 maart 2020, is de grootste haast er even af. De regering heeft bovendien toegezegd dat werkgevers een voorschot kunnen ontvangen van 80% van de te verwachten tegemoetkoming, we verwachten c.q. hopen daarom dat de eerste tegemoetkomingen begin april kunnen worden uitbetaald.

Zoals in onze vorige update al bekendgemaakt, komt de regeling NOW in de plaats van de regeling Werktijdverkorting. Er bestaat bij sommige ondernemers nog wat onduidelijkheid over de vraag of de NOW eist dat minimaal 20% van de medewerkers ook daadwerkelijk minder gaat werken (omdat deze eis bij Werktijdverkorting wél werd gesteld). Let op, dat is niet nodig! De NOW kijkt alleen naar omzet, deze moet met tenminste 20% dalen. Als dat het geval is, zal er een tegemoetkoming worden verleend van 90% van de totale loonsom gerelateerd aan het percentage omzetdaling (per medewerker in kaart brengen is dus niet meer nodig). Daalt uw omzet bijv. met 40%, dan krijgt u terugwerkend naar 1 maart 2020 een tegemoetkoming van 90% van 40% (= 36%) van uw totale loonsom.

Zodra de regeling nader is uitgewerkt, zullen we u informeren via een mailing.

Update uitstel van betaling belasting

Deze uitstelregeling is inmiddels verder versoepeld, in die zin dat er helemaal geen deskundigenverklaring meer hoeft te worden verstrekt (ook niet achteraf) als het uitstel in eerste instantie voor maximaal 3 maanden wordt aangevraagd. Wilt u langer dan 3 maanden uitstel, dan zult u wel een deskundigenverklaring moeten verstrekken. Zekerheidshalve is het verstandig een melding betalingsonmacht mee te zenden, om het risico op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid bij een onverhoopt financieel debacle te minimaliseren.

Als u van deze regeling gebruik wilt maken, kunt u BonsenReuling daarvoor desgewenst inschakelen.

Update uitstel rente en aflossing bancaire financiering

Bedrijven met bancaire leningen tot € 2,5 mln kunnen 6 maand uitstel van aflossing krijgen, mits bedrijven in de kern gezond zijn. Sommige banken verlenen dit uitstel automatisch, tenzij u zelf meldt dat u dat niet nodig heeft. Bij andere banken moet u wel een verzoek tot uitstel indienen.

Voor leningen boven € 2,5 mln zijn sommige banken ook bereid om op individuele basis mee te denken. Een dergelijk traject met een bank ingaan vergt echter een gedegen voorbereiding begeleid door een deskundig adviseur.

Tot slot verlenen de meeste banken in overleg ook uitstel van betaling van rente en aflossing van uw persoonlijke lening of uw hypothecaire lening voor uw eigen woning.

Neem voor al deze regelingen contact op met uw eigen bank om te bespreken welke regelingen voor u toepasbaar zijn.

Uitstel afdracht pensioenpremies

De meeste Pensioenuitvoerders hebben toegezegd dat aangesloten bedrijven uitstel van afdracht van pensioenpremies kunnen krijgen. Deze regeling is niet vastomlijnd, maar is maatwerk per aangesloten bedrijf. Als u van deze regeling gebruik wenst te maken, kunt u contact opnemen met de pensioenuitvoerder waar uw bedrijf onder valt.

Overige maatregelen

Als u echt zwaar in de liquiditeitsproblemen raakt, zijn er nog veel meer mogelijkheden om de krapte even wat te verlichten.

Zo wordt er momenteel overleg gevoerd over het mogelijk uitgesteld betalen van vakantiegeld in sectoren waar het Coronavirus hard toeslaat (bijv. horeca en detailhandel). Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u informeren op deze website.

Ook gemeenten en waterschappen hebben aangegeven coulant om te gaan met verzoeken tot uitgestelde betaling.

Vragen?

Onze collega's staan voor u klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij het gebruikmaken van de maatregelen. Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen, wij zijn gewoon bereikbaar via de gebruikelijke telefoonnummers.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA