Update<br>Corona-maatregelen
Update
Corona-maatregelen
Er zijn nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd die onder andere betrekking hebben op de btw en loonheffingen.
drs. Armand Fanchamps
drs. Armand Fanchamps

Btw- en overdrachtsbelastingspecialist

mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

< >

UPDATE: fiscale Corona-maatregelen

16-4-2020

Op 14 april 2020 zijn de volgende nieuwe maatregelen aangekondigd deze worden vastgelegd in beleidsbesluiten en gepubliceerd in de Staatscourant. De maatregelen hebben betrekking op de btw, loonheffing, BPM, motorrijtuigenbelasting en invorderings- en belastingrente. Lees snel verder of de maatregelen op u of uw onderneming betrekking hebben.

Btw

 • Uitleen van zorgpersoneel aan een btw-vrijgestelde zorginstelling of zorgverlener is niet btw-belast in de periode 16 maart 2020 tot en met 16 juni 2020. Voorwaarde: geen winst beogen en uitleen tegen bruto-loonkosten plus. maximaal 5%. Deze tijdelijke regeling heeft geen invloed op het aftrekrecht van de uitlener, de behaalde omzet wordt genegeerd bij het bepalen van het aftrekrecht.
 • Geen btw-heffing op gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen. De aftrek van btw op de aanschaf bij de verstrekker wordt bepaald aan de hand van zijn normale bedrijfsactiviteiten. De gratis verstrekking wordt hierbij genegeerd.
 • Online sportlessen tegen vergoeding zijn tijdelijk belast met 9% btw.

Loonheffingen

 • Met Duitsland is voor grensarbeiders die thuiswerken de afspraak gemaakt dat in de periode 11 maart tot 30 april (met verlenging totdat wordt opgezegd) de loonheffing geldt in het land waar ze normaal gesproken werken. Dit wijkt af van het verdrag tussen Duitsland en Nederland waarin staat dat de heffing in dergelijke gevallen aan de woonstaat is toegewezen. Grensarbeiders mogen in afwijking van de afspraak ook voor heffing in de woonstaat kiezen.
 • Nederland is nog in onderhandeling met België.
 • Nederland, België en Duitsland zijn het eens over heffing in de werkstaat wanneer Grensarbeiders thuiszitten en doorbetaald krijgen wanneer het bedrijf tijdelijk zijn deuren sluit.
 • Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld en Arbeitslosengeld dat Duitsland betaalt aan grensarbeiders in de periode 11 maart 2020 tot en met 31 december 2020 wordt in Nederland vrijgesteld van heffing (met zogenoemd progressievoorbehoud).
 • Vaste reiskostenvergoedingen worden niet anders belast door de wijzigingen in het reispatroon en/of vaker thuiswerken. De werkgever mag uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding in het verleden gebaseerd is.

BPM en Motorrijtuigenbelasting

 • Tweede vrijstelling voor kortstondig gebruik wanneer het niet mogelijk was de eerste keer het motorrijtuig te laten keuren door de RDW vanwege Corona.
 • Overgangsregeling voor taxi’s wordt verlengd van 1 april tot 1 juli 2020. Op die manier is er ruimte tot 1 juli voor keuringsafspraken.
 • Geldigheid van een taxatierapport wordt verlengd naar 4 maanden.

Invorderings- en belastingrente

 • Op 17 maart 2020 is de verlaging van de invorderingsrente  naar 0,01% gedurende 3 maanden aangekondigd. Hierdoor is ook de betalingskorting naar 0,01% teruggebracht. Ondernemers die hier nadeel van ondervinden kunnen bezwaar maken waarna de betalingskorting alsnog wordt toegekend.
 • Vergoeding van invorderingsrente blijft 4%.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar. Op zoek naar een overzicht waar alle maatregelen op een rijtje staan? Bekijk deze pagina, waar alles nog eens wordt toegelicht.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA