TVL Q3 2021 en definitieve vaststelling NOW 1
TVL Q3 2021 en definitieve vaststelling NOW 1
mr. Silvia Hendriksen
mr. Silvia Hendriksen

Junior jurist

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

< >

TVL Q3 2021 tot en met 26 oktober 2021

12-10-2021

Tot en met dinsdag 26 oktober a.s. kan de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q3 2021 (over de periode juli tot en met september 2021) worden aangevraagd bij de RVO. Daarna is het loket voor de aanvragen gesloten.

Om voor de TVL Q3 2021 in aanmerking te komen is een omzetdaling van minimaal 30% vereist. U berekent de omzetdaling door de omzet in de periode juli tot en met september 2021 te vergelijken met de omzet in de periode juni tot en met september 2019 of de periode juni tot en met september 2020.

Let op: Bij aanvragen van € 125.000 of hoger dient u bij de aanvraag en bij de vaststelling extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd.

De overige voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden van de TVL Q2 2021 en kunt u vinden op deze pagina.

Definitieve vaststelling NOW 1 tot en met 31 oktober 2021

Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste aanvraagperiode (NOW 1)? Dan dient u uiterlijk 31 oktober 2021 een aanvraag te doen tot definitieve vaststelling bij UWV.

Afhankelijk van de hoogte van de tegemoetkoming en/of de definitieve subsidie moet bij de aanvraag ook een accountantsverklaring of derdenverklaring worden meegestuurd:

  • Als u een voorschot van € 20.000 of meer of een definitieve subsidie van € 25.000 of meer ontvangt, dient u een derdenverklaring te overleggen bij de aanvraag van de definitieve vaststelling.
  • Als uw voorschot € 100.000 of meer bedraagt of als de definitieve subsidie € 125.000 of meer is, dient u een accountantsverklaring te overleggen bij de aanvraag van de definitieve vaststelling.
  • Als u als concern een aanvraag op werkmaatschappijniveau heeft ingediend, dan bent u altijd verplicht een accountantsverklaring te overleggen bij de aanvraag van de definitieve vaststelling.

Let op: ook als u geen derdenverklaring of accountantsverklaring nodig heeft, dient u de definitieve vaststelling aan te vragen bij UWV! Doet u dit niet of bent u te laat, dan dient u de volledige subsidie terug te betalen.

Wilt u meer informatie over deze definitieve vaststelling? Kijk dan op deze pagina.

Vragen?

Twijfelt u over het aanvragen van de NOW of TVL, heeft u hier nog vragen over of wilt u graag dat wij deze aanvraag voor u indienen? Neem dan gerust contact op met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor vragen over de definitieve vaststellingen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA