Tegemoetkoming vaste lasten Q2 2021
Tegemoetkoming vaste lasten Q2 2021Aanvragen kunnen nog tot uiterlijk vrijdag 20 augustus 2021 worden ingediend.
mr. Silvia Hendriksen
mr. Silvia Hendriksen

Junior jurist

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

< >

TVL Q2 2021

16-8-2021

Momenteel is de TVL voor het derde tijdvak (TVL Q2 2021) aan te vragen. Dit kan tot en met 20 augustus 2021 (17:00). De TVL bestaat uit een tegemoetkoming in de vaste lasten in de periode van 1 april en met 30 juni 2021 en kan zowel door mkb’ers als door grote ondernemingen worden aangevraagd. Hierbij geldt een subsidiepercentage van 100% (dit was 85%).

Om in aanmerking te komen voor deze TVL geldt het volgende:

  • Uw bedrijf is vóór 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • U kunt de TVL aanvragen indien u een omzetdaling van minstens 30% heeft. U berekent de omzetdaling door de omzet in de periode april tot en met juni 2021 af te zetten tegen de referentieperiode april tot en met juni 2019 óf juli tot en met september 2020. U kunt hierbij kiezen voor de periode die voor u het gunstigste is. Is uw onderneming tussen 1 april 2019 en 30 juni 2020 opgericht? Dan gelden afwijkende referentieperiodes. Deze vindt u op de website van RVO, bekijk hier de webpagina. 
  • U heeft in de periode april tot en met juni 2021 in totaal minimaal € 1.500 vaste lasten. De vaste lasten berekent u zo: omzet gekozen referentieperiode x aandeel vaste lasten in %. Het op u van toepassing zijnde percentage aandeel vaste lasten vindt u hier.
  • U heeft na de ontvangst van de TVL in totaal niet meer dan € 1.800.000 euro (bruto) aan overheidssteun ontvangen. Voor de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten gelden afwijkende bedragen (€ 270.000 resp. € 225.000) Let op: Ontvangen NOW telt niet mee in het maximale bedrag van € 1.800.000 euro aan overheidssteun.

Voor enkele branches gelden nog aanvullende voorwaarden, de belangrijkste voorwaarden luiden als volgt:

  • Het maximale subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
  • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie, waarbij een maximum geldt van € 225.000 voor de hele Coronaperiode.
  • Heeft u een horecaonderneming met SBI-code 56.10.1 of 56.10.2? Dan moet u minimaal één horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom te hebben.
  • Bij aanvragen vanaf € 25.000 is een derdenverklaring nodig indien de onderneming is ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020.
  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger wordt bij de aanvraag en bij de vaststelling gevraagd om het aanleveren van een accountantsproduct.
  • Bent u een grote onderneming (meer dan 250 fte in dienst of een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen)? Dan moet u een verklaring afleggen dat u niet in financiële moeilijkheden zit, tevens moet u een overzicht aanleveren van de tot de groep behorende ondernemingen. Zie ook de webpagina van RVO.

Vragen?

Twijfelt u over het aanvragen van de TVL Q2 2021 of heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact op met onze juristen, fiscalisten of uw vaste contactpersoon binnen BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA