Tijdig lijfrentepremie betalen
Tijdig lijfrentepremie betalenHeeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen.

Tijdig lijfrentepremie betalen

22-1-2020

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen.

Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2019 heeft betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2019 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer mogelijk om na afloop van het jaar de lijfrentepremie te betalen en dan de aftrek terug te wentelen naar het voorafgaande jaar.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA