Tijdelijke huur auto van de zaak voorkomt bijtelling niet
Tijdelijke huur auto van de zaak voorkomt bijtelling nietHeeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee?

Tijdelijke huur auto van de zaak voorkomt bijtelling niet

7-8-2019

Heeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee? In dat geval hoeft u geen bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen te tellen.

U moet dit geringe privégebruik wel kunnen aantonen. Meestal wordt hiervoor een sluitende kilometeradministratie bijgehouden. Maar huurt u die auto van de zaak tijdens vakanties van uw bv, dan krijgt u alsnog de bijtelling aan uw broek, omdat de auto tijdens uw vakantie nog steeds door uw bv aan u ter beschikking wordt gesteld. De vakantiekilometers met de auto van de zaak tellen dan mee bij de beoordeling of u met de auto de 500 km grens heeft overschreden.

Het huurcontract met uw bv voorkomt dat niet, zo blijkt uit een recente zaak van een holding-bv die een auto ter beschikking stelde aan een DGA. Daarvoor werd de bijtelling wegens privégebruik toegepast. Een dochter-bv stelde aan de DGA ook een auto ter beschikking, waarvoor hij een rittenadministratie bijhield. De kosten werden niet doorberekend aan de holding-bv. Deze auto gebruikte de DGA ook tijdens vakanties, waarvoor hij en de dochter-bv een huurovereenkomst hadden gesloten. De DGA betaalde de huur en de brandstof. Toch werd volgens de rechter in hoger beroep de auto tijdens de vakanties nog steeds ter beschikking gesteld. De vakantiekilometers telden mee bij de beoordeling van de 500 km grens, waardoor de naheffing over de bijtelling terecht was.

Tip

Rijdt u (of een gewone werknemer van een werkgever) in een ter beschikking gestelde auto van uw bv (uw werkgever) en houdt u een rittenregistratie bij om zo de bijtelling wegens privégebruik te voorkomen? In dat geval ontkomt u niet aan de bijtelling als u vervolgens die auto gedurende een bepaalde periode huurt van uw bv (werkgever). De terbeschikkingstelling blijft dan namelijk voortduren. Door de tijdens de huurperiode verreden kilometers overschrijdt u dan de 500 km grens, waardoor u toch de bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen moet tellen. Slechts onder strikte voorwaarden keurt de belastingdienst goed dat er geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto. Dit blijkt uit de op de website van de Belastingdienst gepubliceerde afspraak met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) over Privégebruik Deelauto.

Huur auto zonder terbeschikkinggestelde auto

Wordt aan u (of aan een gewone werknemer van een werkgever) geen auto van de zaak ter beschikking gesteld en huurt u dan van de bv (de werkgever) een auto voor bijvoorbeeld de vakantie tegen een marktconforme huur? In dat geval is er geen loonvoordeel dat wordt belast.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA