Subsidieregeling vervangt aftrek uitgaven monumentenpanden
Subsidieregeling vervangt aftrek uitgaven monumentenpandenSinds 1 januari jl. is de fiscale monumentenaftrek definitief vervangen door een subsidieregeling.

Subsidieregeling vervangt aftrek uitgaven monumentenpanden

5-3-2019

Sinds 1 januari jl. is de fiscale monumentenaftrek definitief vervangen door een subsidieregeling. De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een rijksmonument met een woonfunctie.

De subsidie bedraagt 35% van de kosten voor de instandhouding van het rijksmonument. Ook kosten van werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade kwalificeren voor de subsidie. Hiertoe worden onder meer gerekend kosten voor schilderwerk, gevelreparaties, herstel van voegen, het vervangen van kapotte dakpannen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren en het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk.

Subsidieaanvraag

Eigenaren van monumentale woningen kunnen één subsidieaanvraag per jaar indienen in de periode 1 maart tot en met 30 april volgend op het (kalender)jaar waarin de instandhoudingskosten zijn gemaakt. Hiervoor is de factuurdatum bepalend.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA