Stijging wettelijk minimumloon per<br>1 juli 2019
Stijging wettelijk minimumloon per
1 juli 2019
Heeft u werknemers in de leeftijdscategorie 18 t/m 21 jaar? Dan betekent dit een forse stijging in de loonkosten tot meer dan 20%.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 omhoog

14-5-2019

Per 1 juli 2019 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon weer stijgen.

Ook wijzigt de leeftijdsgrens van het minimum(jeugd)loon. Vanaf 1 juli 2019 hebben ook 21-jarigen recht op het minimumloon en vallen alleen werknemers van 20 jaar en jonger nog onder het minimumjeugdloon. Tegelijkertijd zal, om aansluiting te behouden, het minimumjeugdloon van 18-, 19- en 20-jarigen flink stijgen.

Let op: heeft u werknemers in de leeftijdscategorie 18 t/m 21 jaar, dan betekent dit een forse stijging in de loonkosten! Dit kan oplopen tot meer dan 20%.

Compensatie

Als werkgever kunt u voor deze hogere loonkosten een compensatie ontvangen, beter bekend als Lage-inkomensvoordeel (LIV) of de Jeugd-LIV.

Uw werknemer moet hiervoor aan onderstaande voorwaarden voldoen:

LIV:
- loon-eis (100-125%) van het wettelijk minimumloon
- uren-eis (minimaal 1.248 uur per jaar)
- en werknemer heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt

Jeugd-LIV:
- leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar van 18, 19, 20 of 21 jaar
- en gemiddeld uurloon valt tussen bandbreedtes van Belastingdienst


Mocht u voor uw werknemer recht hebben op één van beide tegemoetkomingen dan krijgt u hiervan ieder jaar achteraf bericht. U ontvangt in maart 2020 hiervan de voorlopige berekening.

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Afbeelding: Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019
ECOVIS
NBA
SRA
RBA