Start nieuwe kleineondernemersregeling
Start nieuwe kleineondernemersregelingOp 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking getreden.
drs. Armand Fanchamps
drs. Armand Fanchamps

Btw- en overdrachtsbelastingspecialist

< >

Start nieuwe kleineondernemersregeling

4-3-2020

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking getreden. Deze regeling wordt in de praktijk ook wel omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) genoemd. Er verandert veel als u van deze regeling gebruikmaakt of wilt maken.

U kon zich vóór 20 november 2019 aan- of juist afmelden voor deze nieuwe regeling om per 1 januari 2020 direct wel of juist niet in de regeling te vallen. U kunt zich ook nu nog aanmelden voor de KOR, maar dan kunt u er pas in het volgende btw-aangiftetijdvak gebruik van maken. De KOR start dan in beginsel op 1 april 2020. U moet uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor deelname

Anders dan bij de oude KOR moet u vooraf beoordelen of u van de regeling gebruik kunt maken. U kunt de regeling namelijk niet met terugwerkende kracht toepassen. De Belastingdienst geeft aan vier weken nodig te hebben om uw aanmelding te verwerken. U moet zich dus uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw btw-aangiftetijdvak bij de Belastingdienst aanmelden voor de KOR. Deelname is mogelijk als u een in Nederland gevestigde btw-plichtige ondernemer bent met een maximale jaaromzet van € 20.000 exclusief btw. Ook als de onderneming wordt gedreven in een rechtspersoon (zoals bv’s, stichtingen en verenigingen) kunt u de KOR toepassen. De oude KOR stond alleen open voor ondernemers/natuurlijke personen.

Als u kiest voor deelname aan de KOR, dan geldt dat voor minimaal 3 jaar, tenzij u de omzetgrens tussentijds overschrijdt. In dat geval vervalt de regeling zodra u de grens hebt overschreden. Opnieuw kiezen voor de vrijstelling kan dan pas 3 jaar na de overschrijding.

Let op:
Het is dus van groot belang dat u een reële inschatting maakt (of laat maken) van uw jaaromzet.

Zonnepaneelhouders

Hebt u zonnepanelen en levert u stroom aan uw energieleverancier? In dat geval bent u ook btw-ondernemer. Ook u kunt van de KOR gebruikmaken. Als u dat doet, moet u in beginsel een deel van de in het verleden afgetrokken btw terugbetalen. Dit is het geval als na het jaar van aanschaf nog geen 4 jaar zijn verstreken. Maar het goede nieuws is dat de terugbetaling achterwege blijft als de terug te betalen btw jaarlijks minder bedraagt dan € 500. Meldt u zich in 2020 aan voor de KOR, dan geldt dit in ieder geval gedurende de minimumduur van de OVOB van 3 jaar.

Wat heeft de KOR u te bieden?

Past u de KOR toe, dan heeft u een btw-vrijstelling en daarmee minder administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen. U brengt verder geen btw in rekening, maar dit betekent ook dat u geen btw kunt aftrekken en/of terugvragen.

Wanneer is KOR aantrekkelijk voor u?

De regeling is voor u vooral interessant als u jaarlijks btw moet afdragen en veel zaken doet met afnemers die geen btw kunnen aftrekken, zoals particulieren en vrijgestelde ondernemers. Doordat u geen btw meer hoeft af te dragen, levert u dit onder omstandigheden een hogere winst op. U bespaart bovendien tijd omdat u geen btw-verplichtingen meer heeft. De regeling is niet interessant voor u als u jaarlijks btw terugkrijgt of als u veel investeringen doet, waarvan u de btw zou kunnen aftrekken. Heeft u een sterk wisselende omzet, dan is de KOR ook minder geschikt voor u, omdat u dan tussentijds verplicht uit de regeling moet en direct weer moet voldoen aan alle btw-verplichtingen. Bovendien wordt u vervolgens 3 jaar uitgesloten van een nieuwe deelname.

Tip
Heeft u de deadline van 20 november 2019 gemist, maar denkt u toch baat te hebben bij de toepassing van de nieuwe KOR? Ga dan aan tafel met uw btw-adviseur en onderzoek of de KOR een optie is voor u. Als u zich tijdig aanmeldt, kunt u vanaf 1 april a.s. gebruik maken van deze nieuwe regeling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA