Maak nog dit jaar gebruik van de extra €&nbsp1.000 schenkvrijstelling
Maak nog dit jaar gebruik van de extra € 1.000 schenkvrijstelling

Schenkvrijstelling

11-11-2021

Door nog vóór 1 januari 2022 een schenking aan een kind of kleinkind te doen, kunt u nog gebruik maken van de verhoogde reguliere vrijstelling van € 6.604 (kinderen) of € 3.244 (kleinkinderen). Voor het jaar 2021 zijn deze vrijstellingen namelijk verhoogd met een extra bedrag van € 1.000, hetgeen heeft geleid tot de genoemde bedragen van € 6.604 (kinderen) en € 3.244 (kleinkinderen). Doordat de overheid heeft besloten deze verhoging van € 1.000 eenmalig te laten zijn, zullen per 1 januari 2022 de vrijstellingen weer terug gaan naar de reguliere (geïndexeerde) bedragen.

Mocht u voornemens zijn een schenking te doen aan een kind of kleinkind dan kan het dus interessant zijn om dit nog vóór 1 januari 2022 te doen!

Vragen?

Heeft u vragen over deze specifieke situatie of in zijn algemeenheid over schenken en alles wat daarbij komt kijken? Neem dan gerust contact op met onze collega Jissel Post (0545-46 36 26).

ECOVIS
NBA
SRA
RBA