Overheidsmaatregelen Corona-virus in een notendop voor ondernemers
Overheidsmaatregelen Corona-virus in een notendop voor ondernemersDe highlights van de beschikbare regelingen
mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

< >

Corona-maatregelen | In een notendop

4-5-2020

Op dit moment zijn er drie belangrijke Corona-regelingen voor ondernemers. Hieronder zijn de highlights van deze regelingen benoemd. Daaronder zijn een negental maatregelen benoemd die mogelijk voor u van toepassing zijn. Voor een uitgebreide versie bekijk deze pagina van onze website.

Let op, onderstaande regelingen gelden tot 31 mei 2020. Een uitwerking van het noodpakket 2.0, zoals bekendgemaakt op 20 mei, vindt u hier.

NOW

De overheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid oftewel de NOW in het leven geroepen voor werkgevers die door de Corona-crisis moeite hebben met doorbetalen van de loonkosten. Sinds maandag 6 april is er de mogelijkheid om de compensatie van die loonkosten aan te vragen, in eerste instantie voor een periode van drie maanden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de loonkosten en de omzetdaling.

Voor deze compensatie dient u aan de drie belangrijkste voorwaarden te voldoen:

 1. Omzetdaling van minimaal 20%
  De omzetdaling wordt berekend als volgt: 25% van de omzet in 2019 vergelijken met de verwachte omzet over drie aaneengesloten maanden in 2020, naar keuze vanaf 1 maart,1 april of 1 mei 2020; het is dus zaak de drie naar verwachting slechtste maanden te kiezen. In beginsel wordt de omzetdaling op concernniveau getoetst, maar onder bijzondere voorwaarden is het sinds kort ook mogelijk om het omzetverlies per werkmaatschappij te bepalen.
 2. Inspanningsverplichting om loonkosten op peil te houden
  De loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020 moeten zo veel mogelijk gelijk blijven als de loonkosten in januari 2020. Vallen deze loonkosten lager uit, dan wordt dit gekort op de NOW-subsidie.
 3. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen
  In de periode waarover u de subsidie aanvraagt mag u geen ontslagaanvraag indienen bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen. Doet u dit toch → dan wordt dit gekort op uw subsidie.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moest u in het bezit zijn van een Nederlands bankrekeningnummer. Op 1 mei is de NOW-regeling op dit punt aangepast. Bepaald is dat ook werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer in aanmerking komen voor de subsidie.

Let op: u kunt de subsidie nog tot en met 31 mei 2020 aanvragen!

TOGS

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kan worden aangevraagd en is een eenmalige bijdrage van € 4.000. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door bedrijven die onder de lijst van de vastgestelde SBI-codes vallen, bekijk hiervoor de website van RVO. Sinds kort is het aanvragen van TOGS ook mogelijk voor ondernemers wiens hoofdactiviteit niet op de lijst met SBI-codes staat, maar wiens nevenactiviteit er wel op staat. In dat geval dien je puur en alleen op basis van de nevenactiviteit aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

Belangrijke voorwaarden TOGS in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020:

 • Een omzetverlies van tenminste € 4.000 en minstens € 4.000 aan vaste lasten;
 • Een fysieke vestiging in Nederland, geregistreerd bij de KvK, dat niet uw woonadres is (tenzij u kroeg- of restauranteigenaar bent en een horecagelegenheid huurt/pacht of in eigendom heeft);
 • Uw onderneming moet vóór 15 maart zijn opgericht en ingeschreven bij de KvK;
 • Uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend.

Let op: u kunt de TOGS nog tot en met 26 juni 2020 aanvragen!

TOZO

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) kan worden aangevraagd voor zelfstandig ondernemers, dus door zzp’ers en DGA’s. De regeling biedt twee vormen van ondersteuning. Ten eerste een inkomensondersteuning voor maximaal drie maanden. De hoogte van de TOZO is hierbij het sociaal minimum, € 1.500 netto voor gehuwden of € 1.050 voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Ten tweede biedt de TOZO de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal € 10.517 tegen 2% rente, maar dit dient wél te worden terugbetaald. De maximale looptijd van de lening is drie jaar, en tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen. Beide ondersteuningen zijn aan te vragen bij de gemeente waar u woont.

Belangrijkste voorwaarden:

 • U heeft een minimale leeftijd van 18 jaar en bent jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U was afgelopen jaar minimaal 1.225 uur werkzaam in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dit urencriterium is versoepeld per 24 april, ondernemers mogen in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat 24 uur per week aan de onderneming is besteed, ook al is dit niet daadwerkelijk het geval. Voor seizoensafhankelijke ondernemers wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Bekijk deze website om te zien of u in aanmerking komt voor de TOZO.

Let op: u kunt de TOZO nog tot en met 31 mei 2020 aanvragen!

Een aantal andere maatregelen

 • Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling
  Ondernemers die zelf meewerken en over het gebruikelijk loon loonheffingen betalen mogen gebruik maken van een lager gebruikelijk loon, mits er sprake is van omzetdaling. Het gebruikelijk loon mag dan in verhouding tot de omzetdaling verlaagd worden.
   
 • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die de ondernemer verwacht te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Dit kan dan als fiscale coronareserve ten laste van de winst 2019 gebracht worden, maar mag niet hoger zijn dan de winst van 2019.
   
 • Uitstel van betaling belasting en melding betalingsonmacht
  Bij liquiditeitskrapte bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling van belasting aan te vragen. De voorwaarden zijn versoepeld door de Corona-crisis en er wordt geen boete opgelegd. De betaling kan drie maanden worden uitgesteld. Langere periode nodig? Dan dient u schriftelijk een verzoek in te dienen.
   
 • Werkkostenregeling
  De vrije ruimte die werkgevers hebben voor onbelaste vergoedingen wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
   
 • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.
   
 • Uitstel rente en aflossing bancaire financiering
  Bedrijven met bancaire leningen tot € 2,5 miljoen kunnen bij de grootste Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank) zes maanden uitstel van aflossing krijgen, mits de bedrijven in de kern gezond zijn. Voor leningen boven de € 2,5 miljoen zijn sommige banken bereid mee te denken. Zo voorziet de ABN AMRO voor specifieke klantgroepen in een uitbreiding tot kredieten tot € 50 miljoen. De meeste banken verlenen ook uitstel van betaling van rente en aflossing van uw persoonlijke lening of uw hypothecaire lening voor uw eigen woning. Bespreek dit met uw bank.
   
 • Deblokkeren g-rekening
  Als u een g-rekening heeft dan is het nu mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend voor loonheffingen en/of btw.
   
 • Stopzetten (voorlopige) aanslagen gemeenten (met name toeristenbelasting)
  Ondernemers hoeven voorlopig geen toeristenbelasting af te dragen, ook niet als u de voorlopige aanslag al heeft ontvangen.
   
 • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
  Als u niet aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen krijgt u de mogelijkheid een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden. De aflossingsachterstand kan dan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (maximaal 360 maanden) of er kan gekozen worden om de resterende lening te splitsen.

Vragen?

Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

ECOVIS
NBA
SRA
RBA