Nog dit jaar dividend uitkeren?
Nog dit jaar dividend uitkeren?Volgend jaar gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast omhoog.

Nog dit jaar dividend uitkeren?

9-12-2019

Volgend jaar gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast omhoog van 25% naar 26,5%.

Het ligt voor de hand om ervan uit te gaan dat het vervroegen van een dividenduitkering voordelig is. Maar dat is niet altijd het geval. Het tariefvoordeel kan namelijk tenietgaan als het uitgekeerde dividend vervolgens tot uw privévermogen gaat behoren, waardoor u meer box-3-heffing moet betalen. Hoeveel meer hangt af van de omvang van uw box-3-vermogen.

Het uitkeren van dividend kan wel voordelig zijn als u de uitkering dit jaar nog besteedt of als u er uw lening of rekening-courant bij uw bv mee aflost. Bent u van plan om dividend vervroegd uit te laten keren, laat dan eerst een fiscaal adviseur de gevolgen daarvan in kaart brengen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA