Langer geboorte-, pleeg- en adoptieverlof
Langer geboorte-, pleeg- en adoptieverlofWerknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 langer verlof na de bevalling van hun partner.

Langer geboorte-, pleeg- en adoptieverlof

11-12-2018

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 langer verlof na de bevalling van hun partner. Fulltime werknemers hebben dan recht op 5 dagen geboorteverlof (nu nog: kraamverlof). Parttimers krijgen verlof naar rato van de arbeidsduur per week. U moet als werkgever tijdens dit verlof het volledige loon van de werknemer doorbetalen.

Vanaf 1 juli 2020 komt daar nog het aanvullend geboorteverlof bij. Dit aanvullend verlof duurt maximaal 5 keer de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof krijgt de werknemer een uitkering van het UWV van 70% van zijn/haar (maximum)dagloon.

Meer pleegzorg- en adoptieverlof

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 ook recht op twee weken langer pleeg- en adoptieverlof. Dit verlof wordt daardoor verlengd van maximaal vier naar zes weken. Het geboorte-, pleeg- en adoptieverlof is geregeld in het Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof dat nog moet worden aangenomen door de Eerste Kamer.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA