Ketenregeling verruimd maar check uw cao!
Ketenregeling verruimd maar check uw cao!De ketenregeling is gewijzigd, waardoor u sinds 1 januari jl. gedurende 3 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten mag aanbieden.
mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

Ketenregeling verruimd maar check uw cao!

4-3-2020

De ketenregeling is gewijzigd, waardoor u sinds 1 januari jl. gedurende 3 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten mag aanbieden. Onder de oude ketenregeling mocht u maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten gedurende maximaal 2 jaar aanbieden.

Had u op 31 december 2019 maximaal 2 lopende tijdelijke contracten gesloten, waarmee u dit jaar pas de 2-jaarstermijn overschrijdt? In dat geval kunt u profiteren van de verruimde ketenregeling. U mag dan dus toch nog een tijdelijk contract aanbieden. Er ontstaat dan dus nog geen contract voor onbepaalde tijd. Maar check wel even de cao of arbeidsreglement die op uw bedrijf van toepassing is. Daarin kan zijn bepaald dat (voorlopig) de oude ketenregeling blijft gelden!

ECOVIS
NBA
SRA
RBA