Kerstpakketten in de loonheffingen
Kerstpakketten in de loonheffingenWat is de juiste verwerking?
Patty Kemp
Patty Kemp

Adviseur Salaris-desk

Harmien Prins-Rouw
Harmien Prins-Rouw

Adviseur Salaris-desk

< >

Kerstpakketten in de loonheffingen: wat is de juiste verwerking?

18-12-2019

Als u als werkgever kerstpakketten uitdeelt, dient de waarde van de pakketten juist opgenomen te worden in de administratie. Gebeurt dat niet, dan moet de ontvanger belasting betaling over het pakket. Dat is natuurlijk niet heel erg bevorderlijk voor het kerstgevoel…

Deelt uw organisatie een kerstpakket uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n pakket bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. Dan betaalt de werknemer er immers uiteindelijk zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over. Om de kerstpakketten onbelast te laten, moet de werkgever ze aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Ook voor uw organisatie is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten.

Kerstpakket wordt nieuwjaarspakket

Als uw organisatie in 2019 al aardig wat vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte heeft ondergebracht, kan de grens van 1,2% van de fiscale loonsom (tool) akelig dicht in de buurt komen of zelfs al overschreden zijn. In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om in plaats van een kerstpakket een nieuwjaarsgeschenk uit te delen. Het moment waarop de werknemers hun pakket ontvangen, bepaalt namelijk het tijdvak waarin het in de loonaangifte opgenomen moet worden.
Door het uitreiken van het pakket over de jaarwisseling heen te tillen, kan het kerstpakket in de vrije ruimte van 2020 ondergebracht worden. De werkgever vermijdt zo 80% eindheffing over de overschrijding van de vrije ruimte van 2019. Bovendien is de vrije ruimte over 2020 groter, waardoor de kans op het betalen van eindheffing kleiner is.

Eindheffing voor geschenken aan derden

Krijgen uitzendkrachten en freelancers die voor uw organisatie werken hetzelfde kerstpakket, dan is het gebruikelijk dat uw organisatie de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. Voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden is de waarde van het geschenk van belang.

  • Is de waarde van het geschenk niet meer dan € 136, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Is de waarde hoger dan € 136, dan is over de volledige waarde van het geschenk – en dus niet alleen over het deel boven de € 136 – 75% eindheffing verschuldigd.

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Uw organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgetikt.

Bron: Rendement Uitgeverij B.V.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA