Inventariseer tijdelijke contracten
Inventariseer tijdelijke contractenDe nieuwe regels van de 'Wet arbeidsmarkt in balans' hebben met name gevolgen voor bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten die nog kunnen worden verlengd en mogelijk doorlopen na 2020.

Inventariseer tijdelijke contracten

3-9-2019

De nieuwe regels van de 'Wet arbeidsmarkt in balans' hebben op 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Dit heeft met name gevolgen voor bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten die nog kunnen worden verlengd en mogelijk doorlopen na 2020.

Wat moet u deze medewerkers aanbieden?

Wat u deze medewerkers moet aanbieden hangt heel erg af van de duur van de vorige arbeidsovereenkomst(en).

Als u in 2019 de 2 jaar overschrijdt, zal er alsnog een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De bestaande ketenregeling schrijft immers voor dat u maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten gedurende maximaal 2 jaar mag aanbieden. Maar overschrijft u pas in 2020 de 2 jaar, dan is er niets aan de hand. Op dat moment geldt namelijk dat u gedurende 3 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten mag aanbieden.

U kunt dus dit jaar al profijt hebben van de nieuwe wetgeving. Om te bepalen of en hoe u hiervan kunt profiteren, doet u er verstandig aan om de bestaande tijdelijke contracten te (laten) inventariseren.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA