Informatieplicht energiebesparing
Informatieplicht energiebesparingMoet u voldoen aan de informatieplicht energiebesparing?

Informatieplicht energiebesparing

2-7-2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (de zogenaamde "Wet milieubeheer-inrichtingen") om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, de informatieplicht. Uit een artikel van AccountancyVanmorgen is gebleken dat nog maar 1 op de 10 bedrijven aan deze informatieplicht heeft voldaan.

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

1 juli 2019 is daar de informatieplicht bij gekomen. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Bekijk het concrete stappenplan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om te zien wat er van u wordt verwacht.

 

ECOVIS
NBA
SRA
RBA