Het generatiepact Metaal & Techniek
Het generatiepact Metaal & TechniekWerknemers vanaf 62 jaar in de Metaal & Techniek kunnen nog tot 31 mei 2019 gebruikmaken van het generatiepact.

Het generatiepact Metaal & Techniek; maak er nog gebruik van

23-5-2019

Het generatiepact is een regeling die werknemers in Metaal & Techniek vanaf 62 jaar in staat stelt minder uren te werken. Zo kunnen zij gezond hun pensioen halen en wordt er ruimte gecreëerd voor een jongere generatie.

Er zijn drie varianten waar uit gekozen kan worden:

 

Afbeelding: Generatiepact

60%, 70% of 80% werken, iets minder salaris, maar 100% behoud van pensioen. Welke variant het beste bij de situatie van de werknemer past, bepalen werkgever en werknemer samen.

Tevens kan er door de werkgever een subsidie aangevraagd worden van € 1.500 voor iedere werknemer die gebruik maakt van het generatiepact, mits de werkgever hiervoor een nieuwe werknemer een vast contract biedt.

Let op: de regeling loopt tot einde van de looptijd van het cao Metaal & Techniek, oftewel 31 mei 2019.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA