Corona: Beperk tijdig de gevolgen!
Corona: Beperk tijdig de gevolgen!Corona grijpt om zich heen, de gevolgen worden langzaam voelbaar en u vraagt zich misschien af: wat komt er nog meer?
mr. Geerke Vos
mr. Geerke Vos

Directeur

mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

< >

Corona: Beperk tijdig de gevolgen!

12-3-2020

Corona grijpt om zich heen, de gevolgen worden langzaam voelbaar en u vraagt zich misschien af: wat komt er nog meer?

Risico’s beperken

Als werkgever kunt u een aantal maatregelen nemen om het risico te beperken dat uw werknemers worden besmet met het Corona-virus. Hierbij kunt u denken aan: hygiënemaatregelen (zoals geen handen schudden en mondkapjes), stimuleren om géén risicogebieden te bezoeken, onderling contact zoveel mogelijk beperken (indien mogelijk thuiswerken), etc. Maar dan nog: wat zijn de gevolgen als iemand in je nabije omgeving is besmet?

Quarantaine

Bij besmetting(gevaar) kan het zijn dat iemand in quarantaine moet blijven. In dat geval zijn er een tweetal mogelijkheden. 

  • Een werknemer is ziek
    Indien een werknemer besmet is en daardoor ziek is, gelden de reguliere regels omtrent ziekteverzuim en loondoorbetaling bij ziekte.
     
  • Een werknemer is niet ziek
    Indien een werknemer niet ziek is, maar wel in quarantaine zit dan is er sprake van overmacht. Op basis van de wet geldt dat indien er geen arbeid wordt verricht, er wel recht op loon is, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. Zowel werkgever als werknemer hebben in de regel geen invloed of schuld aan de situatie. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat dit risico voor rekening van werkgever komt.   

    Soms zal een werknemer vanuit huis werkzaamheden kunnen verrichten. Vanuit goed werknemerschap zal de werkgever in dit kader wel het nodige van de werknemer mogen verwachten.

Overheidsmaatregelen

Het kabinet heeft aangekondigd met een crisisteam nadere maatregelen te gaan bespreken. Zo mogen ondernemers onder bepaalde voorwaarden belastingbetaling uitstellen, komt er tijdelijk een overbruggingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en wordt de werktijdverkorting uitgebreid. Hierbij kunnen wij u uiteraard helpen, neemt u contact met ons op indien u wilt weten wat voor u de mogelijkheden zijn.

Werktijdverkorting

Op dit moment kunt u al wel werktijdverkorting aanvragen voor het (gehele of een deel van het) personeel, omdat u tijdelijk minder werk heeft door het Corona-virus. Uw bedrijf dient te zijn getroffen door het Corona-virus en u verwacht voor een periode van 2 tot 24 weken minstens 20% minder werk.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, zal het personeel een (gedeeltelijke) WW-uitkering kunnen krijgen en kunt u zodoende de loonkosten tijdelijk beperken. De vergunning voor werktijdverkorting geldt in eerste instantie voor maximaal 6 weken. 

Bij werktijdverkorting zal het UWV achteraf 70% van het loon aan u vergoeden voor de uren dat het personeel niet werkte tijdens de periode van de werktijdverkorting en waarvoor een vergunning is verkregen.

Contact

Indien u vragen heeft over het vorenstaande kunt u contact opnemen met Geerke Vos op telefoonnummer 0544 – 39 33 33. Wij kunnen uw aanvraag werktijdverkorting regelen voor een vast tarief van € 375 ex btw. 

ECOVIS
NBA
SRA
RBA