Compensatie transitievergoeding
Compensatie transitievergoedingAanvragen compensatie transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers kan vanaf 1 april 2020
mr. Sanne Freriks
mr. Sanne Freriks

Senior jurist

mr. Hester van Seventer
mr. Hester van Seventer

Senior jurist

mr. Silvia Hendriksen
mr. Silvia Hendriksen

Junior jurist

< >

Compensatie transitievergoeding

26-3-2020

Het zijn bijzondere en onwerkelijke tijden. De impact van het coronavirus is groot en raakt iedereen. De overheid is druk bezig met de uitwerking van een pakket noodmaatregelen, die het financiële leed bij u als ondernemer hopelijk wat kunnen verzachten.

Een compensatieregeling die losstaat van deze coronamaatregelen, is de compensatie voor de betaalde transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Deze compensatie was al ver voor de intrede van het coronavirus aangekondigd, en deze kunt u vanaf 1 april a.s. aanvragen bij het UWV. Mogelijk kan deze compensatie uw liquiditeitspositie extra steun geven, al is de verwachting dat de uitbetaling pas eind dit jaar zal plaatsvinden.

Voor welke transitievergoeding krijgt u een compensatie?

U komt voor de compensatie in aanmerking als u vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt was.

Aanvraagtermijn

De compensatie kan voor transitievergoedingen die voor 1 april 2020 volledig zijn betaald, worden aangevraagd tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet de aanvraag worden gedaan binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Benodigde gegevens

Bij het indienen van de aanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens worden meegezonden:

  • De arbeidsovereenkomst, of (als deze er niet is) een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat (bijvoorbeeld een loonstrook)
  • De vaststellingsovereenkomst of uitspraak van de rechter op grond waarvan de arbeidsovereenkomst is geëindigd
  • Een document waaruit blijkt dat de werknemer ziek uit dienst is getreden, en dat de langdurige arbeidsongeschiktheid de reden was om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (indien een vaststellingsovereenkomst is gesloten, is dit waarschijnlijk daarin opgenomen)
  • De loonstrook van de laatste maand voordat de werknemer één jaar ziek was
  • De loonstrook van de eerste maand nadat de werknemer twee jaar ziek was
  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum (bijvoorbeeld een bankafschrift)

Afhankelijk van de situatie moeten mogelijk aanvullende gegevens worden meegezonden.

Wij ondersteunen u graag!

Indien gewenst, kunnen wij u ondersteunen door de aanvraag voor u in te dienen bij het UWV. U dient ons hiervoor te machtigen via uw leverancier voor eHerkenning (voor zover dit nog niet is gebeurd). Indien wij momenteel uw loonadministratie verzorgen, is een deel van de voor de aanvraag benodigde gegevens reeds bij ons bekend.

Indien wij de aanvraag voor u voorbereiden en indienen bij het UWV, bedragen de kosten daarvan € 350 (excl. btw).

Vragen?

Onze juristen staan voor u klaar om eventuele vragen omtrent de compensatieregeling te beantwoorden. Daarnaast ondersteunen zij u graag bij het indienen van de aanvraag. U kunt hen bereiken via de gebruikelijke telefoonnummers.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA