Wet Werk en Zekerheid: wat wijzigt er voor u?
Wet Werk en Zekerheid: wat wijzigt er voor u?Werkgevers met personeel in dienst krijgen vanaf 1 januari 2015 te maken met de Wet Werk en Zekerheid. Welke consequenties heeft het voor uw bedrijf en medewerkers?

Wet Werk en Zekerheid

26-6-2014

Werkgevers met personeel in dienst krijgen vanaf 1 januari 2015 te maken met de Wet Werk en Zekerheid. Welke consequenties heeft het voor uw bedrijf en medewerkers? Wij attenderen u graag pro-actief. In de wet zijn verschillende ingangsdata van toepassing. Wilt u exact weten wat u op welk moment te wachten staat, lees dan hieronder verder. Hier hebben we de wijzigingen per ingangsdatum kort en bondig voor u op een rij gezet.

Checklist

Mocht u echter in de aankomende maanden nog personeel in dienst nemen of (tijdelijke) contracten verlengen, dan is het verstandig om de wijzigingen nu al in uw afweging mee te nemen.

Onze checklist kan u hierbij mogelijk ondersteunen, zodat u voorbereid bent op de veranderingen:

 • Inventariseer welke flexibele arbeidsovereenkomsten op dit moment lopen.
 • Bepaal of uw organisatieflexibiliteit op dezelfde manier gehandhaafd kan blijven onder de nieuwe regels.
 • Noteer de aanzegdata van alle tijdelijke contracten in uw agenda en voorkom boetes.
 • Overweeg hoe vaak u een contract nog kunt verlengen vóór en/of ná 1 juli 2015.
 • Bekijk of de contracten, die na 1 juli 2015 aflopen, in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Reserveer hier eventueel tijdig budget voor.
 • Bekijk uw functiehuis en bepaal per functie of het bedrijfsbelang zwaarwegend genoeg is, wanneer een concurrentiebeding in een tijdelijk contract noodzakelijk voor u is.
 • Is een proeftijd in een tijdelijk contract voor u van belang? Zoja, stem de lengte van het contract daarop af (in ieder geval meer dan 6 maanden).
 • Check of de bepalingen in uw arbeidsovereenkomst(en) voldoen aan de nieuwe regels. Houd er rekening mee dat bepalingen mogelijk nietig verklaard kunnen worden en stem uw personeelsbeleid daarop af.
 • Valt u onder een lopende CAO bepaal dan wanneer de wet voor uw organisatie een feit zal worden (uiterlijk 1 juli 2016 ongeacht de looptijd van uw CAO).

Wijzigingen per ingangsdatum

1 januari 2015: Arbeidsrecht

 • Geen proeftijd in contract van 6 maanden of korter
 • Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Uitzondering indien noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen
 • Tijdelijk contract van 6 maanden of langer uiterlijk 1 maand voor afloop schriftelijk aanzeggen, bij verlenging voorwaarden benoemen. Vergeten? Mogelijk boete van maximaal 1 maandsalaris
 • Strengere regels loondoorbetalingsverplichting oproepkrachten. Geen oneindige nul-urencontracten mogelijk
 • Afwijkingen per cao beperkt mogelijk
   

1 juli 2015: Arbeidsrecht

 • Ketenbepaling verkort. Recht op vast contract na:
  • 2 jaar
  • 3 tijdelijke contracten
 • Onderbreking keten na 6 maanden (i.p.v. 3 maanden)
 • Afwijking per CAO beperkt. Maximaal 6 contracten in 4 jaar

Overgangsrecht lopende CAO’s tot uiterlijk 1 juli 2016

1 juli 2015: Ontslagrecht

 • 2 vaste routes voor ontslag. Reden ontslag bepaalt route
 • UWV:
  • bedrijfseconomische reden
  • langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Kantonrechter: persoonlijke reden
 • Hoger beroep en cassatie worden mogelijk

1 juli 2015: Transitievergoeding

 • Ontslagvergoeding voor iedereen in vorm van transitievergoeding
 • Opbouw transitievergoeding na dienstverband van 2 jaar of langer:
  • 1/3 maandsalaris per dienstjaar en vanaf 10 jaar een ½ maandsalaris per dienstjaar
  • maximum € 75.000 of indien het jaarsalaris hoger is> 1 jaarsalaris (betalingsregeling mogelijk)
 • Transitievergoeding geldt niet voor:
  • jongeren onder 18 jaar die maximaal 12 uur werken en AOW- of pensioengerechtigde leeftijd
  • verwijtbaar werkloos, faillissement, surseance van betaling
 • Overgangsrecht transitievergoeding tot 1 januari 2020 waarbij:
  • 50+ die 10 jaar in dienst is bouwt 1 maandsalaris op vanaf 50ste
  • Kleine werkgevers (< 25 medewerkers) betalen die hoge vergoeding voor 50+ niet en bij ontslag ivm bedrijfseconomische reden tellen de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet mee!

1 juli 2015: WW

 • 6 maand WW: al het beschikbare werk = passende arbeid
 • Inkomen niet minder dan WW-uitkering van 1e half jaar. Hierdoor altijd lonend om aan werk te gaan!

1 januari 2016: Ontslagrecht

 • Bedenktijd 2 weken bij wederzijds goedvinden, na ondertekening vaststellingsovereenkomst
 • Afbouw WW-uitkering van 38 naar maximaal 24 maanden. Ieder kwartaal met één maand verkort (medio 2019 maximaal 24 maanden WW)
 • Opgebouwde WW-rechten tot 2016 gerespecteerd
 • Opbouw WW-rechten eerste 10 arbeidsjaren 1 maand en na 10 jaar een halve maand per arbeidsjaar

1 april 2016: Ontslagrecht

 • Regeling onwerkbaar weer én Werktijdverkortingsregeling samengevoegd in (uniforme) calamiteitenregeling= wachttijd van 2 of 3 weken bij onwerkbare omstandigheden alvorens recht op WW-uitkering
  • 3 weken bij winterweer hoeven niet aaneengesloten zijn
  • bij andere niet-economische calamiteiten – voorbeeld vuurwerkramp in  Enschede of MKZ-crisis – geldt een wachttijd van 2 aaneengesloten weken
    

Meer informatie?

Neem dan gerust contact met ons op.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA