WBSO-voordeel van 2016 behouden?
WBSO-voordeel van 2016 behouden?Zorg er dan voor dat u vóór 1 april 2017 uw gerealiseerde uren, kosten en uitgaven over 2016 opgeeft!

WBSO-voordeel van 2016 behouden?

21-3-2017

Zorg er dan voor dat u vóór 1 april 2017 uw gerealiseerde uren, kosten en uitgaven over 2016 opgeeft! U ben verplicht dit door te geven via het eLoket van RVO.nl.

Meer informatie kunt u vinden op mijn.rvo.nl/wbso (kies: realisatie melden)

Boete

Meldt u pas op of na 1 april 2017 bij RVO.nl, dan kan uw onderneming een boete krijgen.

Meldt u helemaal niets, dan gaat RVO.nl ervan uit dat u helemaal geen uren, kosten en uitgaven heeft gerealiseerd. U krijgt dan een boete én een volledige correctie van de S&O-verklaring. Dit betekent dat u het deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u in 2016 door toepassing van de afdrachtvermindering S&O niet heeft afgedragen, alsnog moet betalen.

Vragen?

Neem dan contact op met uw contactpersoon van de Salaris-desk (0545-46 36 26).

< >
ECOVIS
NBA
SRA
RBA