Vraag nu uw WBSO/RDA aan voor 2015
Vraag nu uw WBSO/RDA aan voor 2015De overheid stimuleert innovaties onder andere met WBSO- en RDA-regeling. Denk erom: u moet een maand van te voren een aanvraag indienen om van de regeling gebruik te kunnen maken.

Vraag nu uw WBSO/RDA aan voor 2015

21-10-2014

De overheid stimuleert innovaties onder andere met de WBSO-regeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA-regeling (Research en Development Aftrek). Denk erom dat u een maand van te voren een aanvraag moet indienen om van de regeling gebruik te kunnen maken.

WBSO-regeling en RDA-regeling

De RDA-regeling houdt in dat uw onderneming een percentage van de kosten en uitgaven (die u maakt in het kader van de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten) als aftrekpost mag gebruiken. U kunt echter niet alle kosten en uitgaven aftrekken. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om loonkosten als aftrekpost te gebruiken. De WBSO-regeling heeft wel betrekking op loonkosten. Deze regeling maakt het mogelijk dat uw onderneming de loonkosten van de werknemer die speur- en ontwikkelingswerk verrichten kan verlagen.

In de handeling WBSO en RDA kunt u vinden aan welke voorwaarden uw onderneming dan moet voldoen.

Dien uw aanvraag tijdig in

Als u de bedrijfslasten van uw onderneming bijvoorbeeld vanaf januari 2015 wilt verlagen, moet u uw aanvraag uiterlijk één maand voorafgaand aan de start van de werkzaamheden indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Voor uw onderneming betekent dit dat de aanvraag uiterlijk november 2014 ingediend moet zijn bij de RvO. Voor zelfstandigen geldt deze termijn niet. Het aanvraagformulier zal eind oktober 2014 beschikbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van BonsenReuling.

Bron: FA Rendement
ECOVIS
NBA
SRA
RBA