Voorlopig (nog) geen wijziging wetgeving payrolling
Voorlopig (nog) geen wijziging wetgeving payrollingPayrolling en detachering moeten worden gezien als een soort uitzendbureaus.

Voorlopig (nog) geen wijziging wetgeving payrolling

20-2-2017

Payrolling en detachering moeten worden gezien als een soort uitzendbureaus. Dat oordeelde de Hoge Raad eind vorig jaar. Payrollorganisaties kunnen door deze uitspraak gebruikmaken van de zogenaamde ‘ABU-cao’, waarin meerdere tijdelijke contracten zijn toegestaan voor een periode van 5,5 jaar. Maar let op in het geval een medewerker eerst via de werkgever heeft gewerkt en daarna via een payrollorganisatie wordt ingehuurd. Als het vermijden van een contract voor onbepaalde tijd het motief is, kunnen rechters bepalen dat dit misbruik van recht is. Dit kan dan weer leiden tot een contract voor onbepaalde tijd bij hetzij de werkgever, hetzij de payrollorganisatie.

Kamervragen

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben Kamerleden vragen gesteld aan minister Asscher. De Kamerleden vroegen zich af of het kabinet nog van plan is om de wetgeving aan te passen als de gevolgen onwenselijk zijn, omdat werkgevers mogelijk eerder gebruik zullen maken van payrollconstructies, waarbij de werkgever zijn personeel via een payrollorganisatie inleent. Minister Asscher heeft echter aangegeven dat hij in deze regeringsperiode geen wetswijziging meer zal doorvoeren. Dat is opmerkelijk omdat hij ruim een jaar geleden nog aanvullende wetgeving aankondigde, waarbij de positie van de payrollmedewerker zou worden versterkt. Bij een bedrijfseconomisch ontslag is dit al wel het geval, maar niet waar het gaat om bijvoorbeeld contracten voor bepaalde tijd.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA