Voor 1 april 2015 de S&O-uren melden
Voor 1 april 2015 de S&O-uren meldenDe uren die u in 2014 aan speur- en ontwikkelingswerk heeft besteed, moet u voor 1 april 2015 melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u dit niet doet, krijgt u een boete.

Voor 1 april 2015 de S&O-uren melden

11-2-2015

De uren die u in 2014 aan speur- en ontwikkelingswerk heeft besteed, moet u voor 1 april 2015 melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als u dit niet doet, krijgt u een boete.

Als uw onderneming in 2014 een verklaring voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) heeft gekregen zodat u de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen, moet u vóór 1 april 2015 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Maak gebruik van het e-loket

U moet de door uw onderneming gemaakte S&O-uren altijd doorgeven. Dit doet u via het eLoket van RVO.nl. Het doet er niet toe of uw onderneming méér of minder S&O-uren heeft gemaakt dan in de S&O-verklaring is aangegeven of precies hetzelfde aantal uren. Ook als er in de praktijk helemaal geen gebruik is gemaakt van de afdrachtvermindering S&O, moet u dit aan RVO.nl doorgeven.

Te laat melden leidt tot boete en correctie

Meldt u de werkelijk uren pas op of na 1 april 2015 bij RVO.nl, dan kan uw onderneming een boete krijgen. Meldt u helemaal niets, dan gaat RVO.nl ervan uit dat u helemaal geen uren heeft gerealiseerd. U krijgt dan een boete én een volledige correctie van de S&O-verklaring. Dit betekent dat u het deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u in 2014 door toepassing van de afdrachtvermindering S&O niet heeft afgedragen, alsnog moet betalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Bron: Rendement
ECOVIS
NBA
SRA
RBA