Uitstel Wet aanpak schijnconstructies
Uitstel Wet aanpak schijnconstructiesDe inwerkingtreding van het voorgenomen verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016.

Uitstel Wet aanpak schijnconstructies

4-12-2015

De inwerkingtreding van het voorgenomen verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon wordt uitgesteld tot 1 juli 2016. De oorspronkelijke ingangsdatum was 1 januari 2016.

Op dit moment verandert er voor werkgevers niets op dit punt. De hoofdregel in de wet is dat het loon aan de werknemer betaald moet worden. Per 1 januari 2016 moet het minimumloon giraal worden betaald. Ondanks deze verplichting heeft de werknemer voorlopig nog steeds de bevoegdheid om een volmacht te verlenen zodat een deel van het loon rechtstreeks aan een derde betaald kan worden.

Voor meer informatie neem dan contact op met onze Salaris-desk of uw vaste contactpersoon bij BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA