Toekomst pensioen in eigen beheer duidelijk
Toekomst pensioen in eigen beheer duidelijkHet rommelt al een tijdje aangaande het DGA-pensioen in eigen beheer. Op 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes in een brief zijn oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer kenbaar gemaakt.

Toekomst pensioen in eigen beheer duidelijk

22-7-2016

Het rommelt al een tijdje aangaande het DGA-pensioen in eigen beheer. Op 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes in een brief zijn oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer kenbaar gemaakt. Hij kiest voor uitfasering en dus afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Dit heeft gevolgen voor alle DGA’s die pensioen in eigen beheer opbouwen of hebben opgebouwd. Met Prinsjesdag zal het wetsvoorstel hiertoe ingediend worden als onderdeel van het Belastingplan 2017. Veel zal dus pas later exact duidelijk worden. Is er echter sprake van (deels) extern verzekerde pensioenkapitalen, dan kan het zijn dat je nu al in actie moet komen.

Rechten laten staan

De per 31 december 2016 opgebouwde rechten worden bevroren (blijven staan) en jaarlijks actuarieel opgerent. De nadelen van pensioen in eigen beheer (onder andere het niet kunnen uitkeren van dividend-de zogenoemde dividendklem), blijven bestaan.

Afkoopvariant

Het volledige pensioen in eigen beheer kan worden afgekocht tegen de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het in 2016 opgebouwde deel zal in 2017, 2018 en 2019 volledig in de heffing worden betrokken. Dit betekent dat er loonbelasting/inkomstenbelasting betaald dient te worden over de waarde van de voorziening per 31 december 2016. In deze jaren geldt een korting op de fiscale waarde van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2020. Hierdoor blijft de afkoop van de voorziening voor dit deel buiten de heffing van de loonbelasting/inkomstenbelasting, wat fiscaal gunstig kan zijn in voorkomende gevallen. De gehele voorziening is dan ineens afgekocht zodat alle mogelijke nadelen van pensioen in eigen beheer verdwijnen. De belastingheffing wordt echter naar voren gehaald, in het jaar van afkoop zal de belastingheffing ineens verschuldigd zijn en er is geen ‘pensioenpot’ meer aanwezig.

Omzetting in spaarvariant

Bij deze variant wordt de fiscale balanswaarde van de voorziening omgezet in een ‘oudedagsspaarpot’ bij de bv. Deze ‘spaarpot’  zal jaarlijks worden opgerent tegen een vaste rente en wordt vanaf de pensioeningangsdatum in 20 jaren uitgekeerd. De nadelen van pensioen in eigen beheer zijn bij deze variant voor een groot deel verdwenen en de uitvoering wordt een stuk eenvoudiger dan momenteel.

Partner

Lastig in de hele discussie is dat de partner van de DGA eveneens rechten op pensioen verliest bij de afkoop- en spaarvariant. Hierdoor zal ook door de partner van de DGA een weloverwogen keuze gemaakt moeten worden.

Onduidelijkheden

Omdat op dit moment slechts de grove contouren van de regeling duidelijk zijn en de definitieve uitwerking pas plaatsvindt als het wetsvoorstel wordt ingediend en aangenomen, is het afwachten voor alle DGA’s met pensioen in eigen beheer. Uiteindelijk zal vanaf 2017 de keuze gemaakt kunnen worden, dus de tijd om echt actie te ondernemen omtrent het maken van een keuze laat nog even op zich wachten!

Externe pensioenpolis

Voor DGA’s met een externe pensioenpolis (naast pensioen in eigen beheer) is het in voorkomende gevallen wel nodig om voor 1 januari 2017 nog actie te ondernemen! Na deze datum is het (hoogstwaarschijnlijk) niet meer mogelijk om het extern opgebouwde kapitaal ‘terug te halen’ naar eigen beheer. Mocht dit dus een overweging voor de toekomst zijn, dan is het raadzaam dit op korte termijn te beoordelen en voor 1 januari 2017 te regelen.

Conclusie

Pensioen in eigen beheer nadert zijn einde. Er zijn een aantal varianten waaruit vanaf 2017 een keuze gemaakt kan worden. Het is niet duidelijk hoe iedere variant er exact uit gaat zien. De brief van staatssecretaris Wiebes geeft slechts hoofdlijnen weer en naar veel uitgangspunten kunnen we nu slechts gissen. Na indiening en aanneming van het wetsvoorstel (Belastingplan 2017) kan een weloverwogen beslissing worden gemaakt door iedere DGA afzonderlijk. Mocht het een overweging zijn om externe kapitalen ‘terug te halen’ naar de eigen bv, dan is het raadzaam voor het einde van het jaar het een en ander te regelen en op korte termijn een dergelijk traject in gang te zetten!

ECOVIS
NBA
SRA
RBA