Subsidieaanvraag praktijkleren kan weer ingediend worden
Subsidieaanvraag praktijkleren kan weer ingediend wordenVanaf 2 juni t/m uiterlijk 15 september 2015 kunt u een subsidieaanvraag praktijkleren indienen als u gedurende het schooljaar 2014/2015 een leerling in dienst heeft (gehad).

Subsidieaanvraag praktijkleren kan weer ingediend worden

3-6-2015

Vanaf 2 juni tot en met uiterlijk 15 september 2015 (17 uur) kunt u een subsidieaanvraag praktijkleren indienen als u gedurende het schooljaar 2014/2015 een leerling in dienst heeft (gehad).

Met de subsidie praktijkleren wil de overheid stimuleren dat werkgevers praktijkleerplaatsen en werk-leerplaatsen bieden aan kwetsbare jongeren, studenten die een studie volgen voor beroepen waarin personeelstekorten worden verwacht en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de kenniseconomie. De subsidie dient als tegemoetkoming in de kosten van de werkgever voor de begeleiding van de leerling.

Hoogte subsidiebedrag

Voor het nieuwe aanvraagtijdvak is € 205 miljoen beschikbaar. Het exacte subsidiebedrag per werkgever is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen, maar zal maximaal € 2.700 per studiejaar per praktijkleerplaats bedragen en wordt uiterlijk 15 december 2015 uitgekeerd.

De aanvraag kan alleen digitaal ingediend worden via het eLoket op RVO.nl met behulp van eHerkenning, na afloop van het betreffende studiejaar. Voor de meeste leerlingen zal dit begin juli zijn, maar mogelijk zijn examenkandidaten in juni al klaar.

Heeft u geen eHerkenningsmiddel? Houd rekening met de aanvraagtermijn en bijkomende kosten.

Subsidie aanvraag uitbesteden

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de aanvraag, administratie en correspondentie rondom de subsidieregeling uit te besteden aan een intermediair. Ook BonsenReuling biedt deze mogelijkheid.

De kosten bedragen € 75 per digitale aanvraag. Deze kosten hebben betrekking op het verkrijgen van de eHerkenning, verzamelen van alle benodigde gegevens, controleren van de praktijk(leer)overeenkomst, raadplegen van het opleidingsregister, indienen van digitale aanvraag, informatie terugkoppelen aan de klant en administreren van alle gegevens.

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op (of uw contactpersoon van BonsenReuling).

Let op!

Een stagiair die een bepaalde periode stage loopt en vervolgens weer fulltime naar school gaat, valt niet onder de subsidieregeling praktijkleren.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA