Recht op WW voor echtgenote DGA
Recht op WW voor echtgenote DGAHet hoogste rechtsorgaan in de sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft onlangs geoordeeld dat een vrouw die werkte voor de bv van haar man, recht heeft op WW, hoewel er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst was.
mr. Mark de Jonge RB
mr. Mark de Jonge RB

Directeur

mr. Arthur Janssen RB
mr. Arthur Janssen RB

Directeur

< >

Recht op WW voor echtgenote DGA

30-5-2018

Het hoogste rechtsorgaan in de sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft onlangs geoordeeld dat een vrouw die werkte voor de bv van haar man, recht heeft op WW, hoewel er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst was.

De vrouw verrichtte schoonmaakwerk en later ook administratief werk. Het echtpaar had afgesproken hoeveel uur zij zou werken en zij gaf ook daadwerkelijk gehoor aan die oproepen.

Daarmee is volgens de CRvB duidelijk dat de man instructies gaf over de aard en het tijdstip van haar werk. Dat zij bij haar dagelijks werk weinig aansturing nodig had, doet daar niet aan af. Dat de vrouw gehoor gaf aan deze instructies – omdat het bedrijf van haar man was en het voor haar voelde als werken voor zichzelf – maakt de beoordeling niet anders. De omstandigheid dat zij geen functioneringsgesprekken voerden, sluit evenmin uit dat de man haar kon controleren en zo nodig corrigeren. Bovendien was haar positie binnen het bedrijf (aanzienlijk) lager dan die van haar man. De familierelatie en het hoge loon dat de vrouw ontving, maken volgens de CRvB niet dat een gezagsverhouding ontbreekt. Er is sprake van een dienstbetrekking en de vrouw heeft recht op WW.

Tip

Het beoordelen van verzekeringsplicht luistert zeer nauw. Leg daarom in uw dossier zorgvuldig de feiten vast op grond waarvan u van mening bent dat er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking.

Commentaar

De uitspraak betreft de WW-uitkering van de vrouw, maar deze had evengoed een naheffingsaanslag kunnen betreffen van de Belastingdienst voor de premies werknemersverzekeringen. Het verschil is wel dat de Belastingdienst dan met behulp van feiten moet aantonen dat er een dienstbetrekking is. In de praktijk zal dat lastig(er) zijn. De bv zal in dit geval geen premies hebben betaald. De Belastingdienst kan deze echter nog met terugwerkende kracht van 5 jaar naheffen. In dit geval was de bv echter failliet verklaard.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA