Pensioen op de schop voor 1 januari 2015!
Pensioen op de schop voor 1 januari 2015!

Pensioen op de schop voor 1 januari 2015!

25-9-2014

Per 1 januari 2015 gaan de pensioenopbouwmogelijkheden verder omlaag. Als uw pensioenregeling nog niet is gewijzigd, is de kans groot dat dit alsnog moet gebeuren en snel; vóór 1 januari 2015!

Volstaat uw pensioenregeling?

 • De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2014 gewijzigd van 65 naar 67 jaar. Per 1 januari 2015 blijft de pensioenrichtleeftijd 67 jaar, maar in de toekomst schuift deze leeftijd verder op.
 • Meer werkbare jaren betekent dat de opbouwpercentages omlaag kunnen om hetzelfde pensioen te bereiken:   

   

  2013

  2014

  2015

  Eindloonregeling

  2,00%

  1,90%

  1,657%

  Middelloonregeling

  2,25%

  2,15%

  1,875%


  Een lagere pensioenleeftijd dan 67 jaar is nog wel mogelijk, mits de opbouwpercentages ook lager dan hierboven genoemd zijn.
   
 • Ook bij een zogenaamde beschikbare premieregeling gaat de opbouw omlaag. Jaarlijks kunnen minder premies worden ingelegd.
 • Specifiek voor de beschikbare premieregeling geldt dat per 1 januari 2015 sprake moet zijn van zogenoemde netto percentages. Voorheen waren de kosten (en winst) in de percentages versleuteld. Nu moeten verzekeringsmaatschappijen de kosten inzichtelijk maken.
 • Het maximum pensioengevend salaris wordt per 1 januari 2015 € 100.000.
 • De pensioennorm is gewijzigd van 70% van het laatstverdiende loon naar 75% van het gemiddelde loon. De zogenoemde franchises (de drempelbedragen waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt) wijzigen daardoor iets.

Wanneer welke actie?

Valt u onder een Bedrijfstakpensioenfonds?

In samenspraak met vakbonden komt uw bedrijfstak (indien nodig) tot een nieuwe pensioenregeling die automatisch ook voor uw werknemers van kracht wordt. Uw actie is wél nodig als u voor management en/of directieleden een excedentregeling (bovenop de pensioenregeling bij het Bpf) bij een verzekeringsmaatschappij heeft ondergebracht.

Is uw pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij?

Uw verzekeringsmaatschappij of bemiddelaar heeft u vast al op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Zo niet, dan is het zaak u zeer spoedig goed te laten informeren. Komt er een nieuwe pensioenregeling, dan dient u dit eerst met de werknemers te communiceren. In beginsel hebben werknemers recht op een compensatie voor het lagere pensioen, maar in sommige gevallen kunt u wellicht ook als werkgever een kostenbesparing realiseren.

Welke rol mag BonsenReuling spelen?

 • Beoordelen of uw pensioenregeling per 1 januari 2015 aanpassing behoeft.
 • Beoordelen van een eventueel voorstel van uw verzekeringsmaatschappij/bemiddelaar.
 • Beoordelen of u wellicht een goedkopere pensioenregeling kunt sluiten, zodat ook in de toekomst de kosten beheersbaar blijven (veel pensioenregelingen leiden tot onacceptabele kostenstijgingen de komende jaren).
 • Impressie geven van de toekomstige pensioenlasten.
 • Informatie verstrekken aan uw werknemers via een presentatie of individuele gesprekken.
 • Nu of later een presentatie geven aan u en/of uw werknemers over pensioenregeling, zoals:
  • Wat voor pensioenregeling is het en wat bouw ik precies op?
  • Is het partnerpensioen verzekerd?
  • Hoeveel betaal ik, mijn werkgever en wat levert het mij op?

Meer informatie

Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten van de Pensioen-desk.
ECOVIS
NBA
SRA
RBA