Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten?
Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten?Pas de studenten- en scholierenregeling toe!

Pas de studenten- en scholierenregeling toe

2-8-2018

Maakt u deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbeeld omdat uw vaste personeel met vakantie gaat of omdat u juist in de zomer een seizoenpiek heeft en extra personeel moet inzetten om het werk gedaan te krijgen? Maak dan gebruik van de fiscaal aantrekkelijke studenten- en scholierenregeling.

Daarbij mag u gebruikmaken van de kwartaaltabel, waardoor er minder loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt berekend. Het loon van 3 maanden wordt bij elkaar opgeteld en de loonbelasting wordt per kwartaal berekend. Hiermee voorkomt u dat de student of scholier de ene maand veel loonbelasting betaalt en de andere maand niets. Voordeel voor de student is dat hij/zij niet hoeft te wachten tot het volgende kalenderjaar om de te veel betaalde loonbelasting via zijn aangifte IB terug te vragen.

Schriftelijk verzoek

U komt voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling in aanmerking als u hiertoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek van de student heeft. Daarin moeten de volgende gegevens zijn opgenomen, die u in uw loonadministratie moet bewaren:
- naam, geboortedatum, BSN, adres en woonplaats van de student of scholier;
- het correspondentienummer van  de studiefinanciering (of tegemoetkoming studiekosten) of het registratienummer van de kinderbijslag;
- de ingangsdatum van de regeling;
- als u een buitenlandse student of scholier in dienst neemt, gelden aanvullende eisen.

Tip

Voor studenten en scholieren mag u in een aantal sectoren de lage sectorpremie toepassen.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA