Pas contract met uw arbodienst tijdig aan
Pas contract met uw arbodienst tijdig aanWist u dat op 1 juli 2017 bestaande contracten met de arbodienst, uiterlijk op 1 juli 2018 moeten zijn aangepast aan de eisen van de nieuwe Arbowet?

Pas contract met uw arbodienst vóór 1 juli 2018 aan

12-4-2018

De nieuwe Arbowet is sinds 1 juli 2017 van kracht. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan de inhoud van uw contract met de arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts en aan de arboverplichtingen die u als werkgever heeft.

Maar weet u ook dat op 1 juli 2017 bestaande contracten, uiterlijk op 1 juli 2018 hieraan moeten zijn aangepast?

Is dat dan niet gebeurd, dan volgen er boetes van de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW). Zorg dus dat u het contract met uw arbodienstverlener tijdig laat aanpassen.

Eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA?

Als u eigenrisicodrager voor de ZW en/of de WGA bent, dan moet u ervoor zorgen dat de contractuele afspraken met uw arbodienstverlener ook toezien op de verzuimbegeleiding van ex-werknemers.

Tip

Als u een nieuw arbocontract sluit met uw arbodienstverlener of u laat een bestaand contract aanpassen, maak dan ook alvast afspraken over de privacy van zieke werknemers en het opvragen van gegevens voor de no-riskpolis.

Vallen uw zieke werknemers hieronder, dan komt u bij ziekte van die werknemers immers in aanmerking voor ZW-uitkeringen van het UWV.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA