Heeft u ook laag renderende vermogensbestanddelen in box 3?
Heeft u ook laag renderende vermogensbestanddelen in box 3?Neem dan contact met ons op en behaal jaarlijks belastingvoordeel!

Hoge belastingdruk in box 3?

27-10-2015

Over uw vermogensbestanddelen in box 3 betaalt u 30% belasting over een zogenoemd fictief rendement van 4%, terwijl het werkelijke rendement (vooral bij banktegoeden) eerder rond de 1% ligt. Per saldo betaalt u in box 3 over uw vermogensbestanddelen 1,2% (30% over 4% rendement) belasting.

Bij een rendement van 1% is de belastingdruk dus meer dan 100% en wordt u ieder jaar eigenlijk armer!

Heffing box 3

Er is inmiddels veel kritiek op deze box 3 heffing. Dit heeft zelfs geleid tot tal van procedures. Er was enige hoop dat de wetgever de huidige wettelijke regeling zou aanpassen, waardoor er met name bij laagrenderend vermogen geen onevenredig hoge heffing zou ontstaan.

Helaas ziet het er inmiddels naar uit dat er vooralsnog geen aanpassing naar een redelijkere heffing zal plaatsvinden. Op grond van het onlangs gepubliceerde wetsvoorstel, kan de heffing voor u vanaf 2017 zelfs nog veel hoger uitvallen.

Er zijn oplossingen!

Indien u laagrenderende vermogensbestanddelen heeft, zijn er oplossingen waardoor de belastingheffing in de toekomst kan worden beperkt. De crux hierin is om de vermogensbestanddelen die ‘laag’ renderen, belast te laten zijn in box 2 in plaats van box 3. In box 2 wordt namelijk niet geheven over een fictief rendement, maar over het daadwerkelijk behaalde resultaat op de vermogensbestanddelen.

Bij een werkelijk rendement van 1% betaalt u in box 2 al met al 0,4% belasting over de vermogensbestanddelen en in box 3 1,2% over het vermogen.

Voorbeeld

Het spaartegoed van twee partners bedraagt samen € 400.000 en de renteopbrengst bedraagt 1% per jaar. De belastingheffing in box 3 bedraagt 1,2% van € 400.000 = € 4.800 per jaar. Indien dit vermogen door de partners zou worden belast in box 2 tegen het werkelijke rendement, was de belastingheffing als volgt geweest: de opbrengst bedraagt € 4.000, belast met vennootschapsbelasting 20% = € 800 en inkomstenbelasting 25% van het restant van € 3.200 = € 800, totale heffing € 1.600 per jaar. Het jaarlijkse belastingvoordeel bedraagt € 3.200!

Oplossing besloten vennootschap

Indien u al aandelen houdt in een besloten vennootschap (persoonlijke holding of een andere vennootschap zonder fiscale en juridische risico’s), kunnen wij relatief eenvoudig formaliseren dat uw vermogen verschuift naar box 2.

Als u nog geen besloten vennootschap heeft, dan kan relatief eenvoudig een besloten vennootschap worden opgericht. Deze dient wel notarieel te worden opgericht. In de toekomst kan onder voorwaarden het gestorte vermogen weer onbelast uit de besloten vennootschap worden gehaald.

Jaarlijks zal wel aan een aantal formaliteiten moeten worden voldaan, echter deze kosten wegen lang niet op tegen uw jaarlijkse voordeel.

Oplossing open fonds voor gemene rekening (FGR)

Ook het opzetten van een open fonds voor gemene rekening (hierna: FGR) kan een oplossing zijn om uw vermogen te verschuiven naar box 2. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat er minimaal twee participanten zijn (dit kunnen ook partners zijn).

Ten opzichte van een besloten vennootschap kent het FGR minder formaliteiten, zowel bij de oprichting als jaarlijks.

Realiseer belastingvoordeel

Wij hebben dit al voor een aantal klanten geregeld die jaarlijks enkele duizenden euro’s belastingvoordeel hebben. Of in uw situatie ook een belastingvoordeel kan worden gerealiseerd is afhankelijk van uw situatie.

Heeft u ook laagrenderende vermogensbestanddelen in box 3 en wilt u jaarlijks ook een belastingvoordeel behalen? Neem dan contact op met Esther Schurink 0545-46 36 26 of e.schurink@bonsenreuling.nl of met Dennis Kemerink 0545-46 36 26 of d.kemerink@bonsenreuling.nl.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA