Nog een paar dagen de tijd om boetes te voorkomen voor aflopende arbeidsovereenkomsten!
Nog een paar dagen de tijd om boetes te voorkomen voor aflopende arbeidsovereenkomsten!

Nog een paar dagen de tijd om boetes te voorkomen voor aflopende arbeidsovereenkomsten!

19-12-2014

Vanaf 1 januari aanstaande moeten alle lopende arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer minimaal één maand van te voren schriftelijk aangezegd worden, ongeacht of de overeenkomst wel of niet verlengd wordt!  Als u dit vergeet of te laat signaleert, kan de medewerker tot 2 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst een boete claimen ter hoogte van maximaal 1 maandsalaris.

Daarom adviseren wij u om de laatste dagen van 2014 alert te zijn op arbeidsovereenkomsten die na 1 februari 2015 aflopen. Zeker als u rond de feestdagen gesloten bent en op 5 januari het werk weer hervat, bent u mogelijk al te laat met aanzeggen.

Wat verandert er nog meer op 1 januari 2015?

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Het is dan niet meer mogelijk om:

  • een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst korter dan of gelijk aan 6 maanden;
  • een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijke overeenkomst. Alleen bij zeer zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn uitzonderingen mogelijk.

Wat komt er per 1 juli 2015 nog bij?

  • Ketenbepaling wordt maximaal 2 jaar (is nu nog 3 jaar). In een tijdsbestek van 2 jaar kunnen 3 arbeidsovereenkomsten gesloten worden;
  • Nieuwe keten start na onderbreking van minimaal 6 maanden (is nu reeds na 3 maanden);
  • Bij het beëindigen van een dienstverband van 2 jaar of langer (geldt ook voor 2 jaarcontracten) bent u een transitievergoeding verschuldigd.

NB: Mogelijk biedt uw CAO nog afwijkingsmogelijkheden of is er sprake van een overgangsrecht.

Ontzorgd worden?

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat u bedacht moet zijn op een aantal nieuwe signaleringen.

De Salaris-desk van BonsenReuling kan u ontzorgen als u uw loonverwerking aan ons uitbesteedt. Als wij worden voorzien van alle benodigde (personeels)informatie, ontvangt u vroegtijdig een automatische e-mailsignalering. Mogelijk moet u naar aanleiding van de signalering actie ondernemen.

Meer informatie?

Heeft u niet alle expertise in huis om zeker te weten of u (nog) stappen moet ondernemen voordat de Wet Werk en Zekerheid een feit is, dan zijn we u graag van dienst. Op 16 april 2015 verzorgen we een cursus nieuw arbeids- en ontslagrecht, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Klik hier voor meer informatie.

Hulp nodig of behoefte aan een gratis ‘modelbrief aanzeggen aflopende arbeidsovereenkomst’? Neem dan vrijblijvend contact op met Natasha Leuverink, adviseur Salaris-desk of Patty Kemp, junior juridisch medewerker. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met uw salarisverwerker of contactpersoon bij BonsenReuling.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA