Minder kosten voor kinderopvang
Minder kosten voor kinderopvangAlle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, gaan dit jaar minder betalen voor de kinderopvang.

Minder kosten voor kinderopvang

15-2-2017

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, gaan dit jaar minder betalen voor de kinderopvang. Het tegemoetkomingspercentage voor de kosten van kinderopvang voor het eerste kind en voor het tweede kind (en volgende kind(eren)) is daartoe verhoogd. Dit betekent voor ouders met een toetsingsinkomen van minder dan € 18.485 dat zij 94% van de kinderopvangkosten voor het eerste kind en 95% voor het tweede (en volgende kind(eren)) niet zelf hoeven te betalen. Voor ouders met een toetsingsinkomen van € 99.999 en hoger is het minimale tegemoetkomingspercentage voor het eerste kind verhoogd van 23,8% naar 33,3%.

Maximum uurprijzen kinderopvang 2017

In 2017 stijgen ook de maximale uur-prijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 7,18 (in 2016: € 6,89), voor buitenschoolse opvang € 6,69 (in 2016: € 6,42) en voor gastouderopvang € 5,75 (in 2016: € 5,52). Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Wordt een ouder of diens partner werkloos, dan behoudt hij/zij gedurende zes maanden dezelfde aanspraak op kinderopvangtoeslag.

Tip

Zorg dat u de kinderopvangtoeslag tijdig aanvraagt. U kunt de toeslag aanvragen voor de kinderopvangkosten die zijn gemaakt vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.

Meer kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. U komt voor het maximumbedrag in aanmerking als u een (gezamenlijk) inkomen heeft tot € 19.759. Daarboven neemt het budget af, naarmate uw inkomen stijgt. Het maximale bedrag voor het eerste kind is in 2017 verhoogd met ruim € 100 tot € 1.142 per jaar. Het bedrag voor het tweede kind is ook verhoogd met maximaal € 100 tot € 898 per jaar. Voor ieder volgend kind komt er per kind € 285 bij. Zijn uw kinderen tussen de 12 en 15 jaar, dan wordt uw kindgebonden budget verhoogd met € 234. Zijn uw kinderen 16 of 17 jaar? In dat geval wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 417.

Let op

Komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget en bent u alleenstaand? In dat geval krijgt u extra budget van maximaal € 3.076 per jaar.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA