Minder belasting betalen in box 3
Minder belasting betalen in box 3Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar.

Minder belasting betalen in box 3

28-11-2017

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2018 is dus bepalend voor de inkomensbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstandig zijn om de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen.

Belastingschulden kunt u niet aftrekken van uw vermogen in box 3. Maar betaalt u deze schulden vóór 31 december 2017, dan wordt uw vermogen in box 3 wel lager en bespaart u dus box-3-heffing. Een uitzondering wordt gemaakt voor de nog te betalen erfbelasting. Die schuld is wel aftrekbaar van uw box-3-vermogen.

Vermogen in box 3 fiscaal voordelig verdelen

Tot 2017 maakte het niet veel uit bij welke partner het vermogen in box 3 werd aangegeven. Er zijn echter sinds 1 januari 2017 verschillende fictieve rendementen in box 3 ingevoerd. Die lopen op naarmate u meer box-3-vermogen heeft. Over de fictieve rendementen betaalt u 30% box-3-heffing. In 2018 bedragen de fictieve rendementspercentages waarschijnlijk:

Belastbaar vermogen                               Fictief rendements percentage

€ 25.000 - € 100.000                                   2,65%
€ 100.000 - € 1 miljoen                               4,52%
Boven € 1 miljoen                                        5,38%

Het is nu dus wel van belang om vermogen tussen u en uw partner te verdelen. Heeft u bijvoorbeeld een box-3-vermogen van € 200.000, dan is het verstandig om dit over u beiden gelijkelijk te verdelen, zodat bij ieder van u het fictief rendementsperscentage van 2,65% van toepassing is. Verdeelt u niet, dan bedraagt dat percentage 4,52% voor het box-3-vermogen boven € 100.000.

Grote vermogens zwaarder belast; onderzoek de alternatieven

Bedraagt uw gezamenlijk box-3-vermogen minder dan € 200.000? In dat geval leidt de invoering van het 3-schijvensysteem in box 3 tot een belastingverlaging. Voor de grotere vermogens betekent het nieuwe systeem vaak een belastingverzwaring. Het is daarom zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Zo kunt u misschien beter uw eigenwoningschuld aflossen, of uw vermogen overbrengen naar een open fonds voor gemene rekening of misschen wel naar een BV? Het is de moeite waard om dit eens te laten uitzoeken.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA