LIV vanaf 2017
LIV vanaf 2017Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein is per 1 januari 2017 in werking getreden.

LIV vanaf 2017

17-2-2017

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) uit de Wet tegemoetkomingen loondomein is per 1 januari 2017 in werking getreden. Het LIV is een in 2018 te betalen tegemoetkoming aan u als werkgever, wanneer u op of na 1 januari 2017 werknemers uit de twee laagste inkomensgroepen in dienst heeft of neemt.

Het LIV wordt vastgesteld en toegekend door het UWV. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen. De tegemoetkoming bedraagt € 1,01 per verloond uur en kan per kalenderjaar per werknemer maximaal oplopen tot een totaal van € 2.000. Het gemiddelde loon van de betreffende werknemers moet op jaarbasis tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon bedragen. Heeft u of neemt u werknemers in dienst met een gemiddeld jaarloon tussen 110% en 120% van het wettelijk minimumloon? In dat geval bedraagt de tegemoetkoming € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per kalenderjaar. U kunt het LIV benutten als er ten minste 1.248 verloonde uren (24 uren per week) zijn opgenomen in de loonaangifte.

Zorg voor correcte administratie

Het UWV stelt het LIV vast op grond van de inkomensgegevens in de loonaangiften. Het belang van een juiste administratie neemt daarmee toe. Het UWV informeert u medio maart van het volgende jaar over de inkomensgegevens die zijn gebruikt voor de vaststelling van het LIV. Dat gebeurt dus voor het eerst uiterlijk 15 maart 2018. U krijgt dan tot 1 mei 2018 de tijd om de gegevens te controleren en eventuele fouten te melden bij het UWV. Wij wijzen u er overigens op dat het aangeven van onjuiste gegevens in de loonaangifte direct zal leiden tot een boete van € 1.319 per verzuim per werknemer. Het is dus van groot belang dat u ervoor zorgt dat uw administratie correcte en volledige informatie bevat. Dient u onjuiste of onvolledige loonaangiften in, dan heeft dat - naast een boete - direct gevolgen voor het LIV.

Let op

U krijgt het LIV alleen voor werknemers in de laagste inkomensgroepen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Samenloop met premiekortingen

U kunt het structurele voordeel van het LIV benutten in de omvang die u wenst en die u voor uw onderneming passend acht. De LIV kan alleen in 2017 samenlopen met bestaande premiekortingen. In 2018 wordt die samenloop namelijk afgeschaft.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA