Lage-inkomensvoordeel
Lage-inkomensvoordeelIndien u werknemers in dienst heeft die minimaal 1.248 uur op jaarbasis werken en rond het wettelijk minimumloon verdienen, kan er wellicht nog gestuurd worden op een hogere LIV!

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

30-10-2017

Met de LIV wordt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben.

Wanneer uw werknemer(s) voldoen aan de 'loon-eis' (100-120% van het wettelijk minimumloon) én de uren-eis (minimaal 1.248 uur per jaar), wordt de LIV in principe automatisch door de Belastingdienst toegewezen en in september van het volgende jaar aan u uitbetaald. De hoogte van de LIV bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer, afhankelijk van het toaal uitbetaalde fiscale loon en de in totaal uitbetaalde uren.

Het is daarbij van belang dat de juiste gegevens tijdig worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit doet de Salaris-desk graag voor u!

In aanmerking komen voor de LIV

Indien u werknemers in dienst heeft die minimaal 1.248 uur op jaarbasis werken en rond het wettelijk minimumloon verdienen, kan er wellicht nog gestuurd worden op een hogere LIV.

Ook als er werknemers in dienst zijn waarvoor u nog geen LIV ontvangt op basis van het huidige salaris en de gewerkte/te werken uren, zijn er mogelijkheden om met een geringe aanpassing tot aanspraak te maken op (een deel van) de LIV.

Vragen?

Neem dan contact op met de Salaris-desk:

0545-46 36 26   Lichtenvoorde | Eibergen | Deventer

0481-36 58 20   Elst

ECOVIS
NBA
SRA
RBA