Laat uw WOZ-beschikking controleren
Laat uw WOZ-beschikking controlerenBinnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw deurmat. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2016.

Laat uw WOZ-beschikking controleren

16-2-2017

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw deurmat. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2016.

Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want het kan zijn dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen van de economische crisis. De WOZ-beschikking is niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.

Op tijd bezwaar maken

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan dient u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar aan te tekenen bij uw gemeente. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Is de hiervoor genoemde 6 wekentermijn verstreken, dan zit u dus ook aan de vastgestelde waarde vast voor de andere belastingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA