Innovatiebox mogelijk versoberd in 2017
Innovatiebox mogelijk versoberd in 2017Naar aanleiding van een recent verschenen rapport van de OESO en de daaropvolgende reactie van onze staatssecretaris, lijken er wijzigingen aan te komen op het gebied van de Innovatiebox.

Innovatiebox mogelijk versoberd in 2017

14-10-2015

Naar aanleiding van een recent verschenen rapport van de OESO en de daaropvolgende reactie van onze staatssecretaris, lijken er wijzigingen aan te komen op het gebied van de Innovatiebox. Met name het grootbedrijf zal de impact hiervan voelen.

De OESO heeft namelijk op verzoek van de G20 een rapport met actiepunten opgesteld om internationale belastingontwijking tegen te gaan, genaamd: Addressing Base Erosion & Profit Shifting (“BEPS-rapport”). Het definitieve BEPS-rapport geeft onder andere minimumstandaarden voor de vormgeving van fiscale innovatie regelingen. Omdat deze minimumstandaarden afwijken van de huidige Nederlandse Innovatiebox-regeling, heeft dit rapport gevolgen voor bestaande en nog af te sluiten innovatiebox afspraken.

Impact

Op dit moment kan elke bv (ongeacht de grootte) die aan de voorwaarden voldoet gebruik maken van de Innovatiebox. Voorwaarden zijn dat de bv een octrooi/patent en/of WBSO heeft en daarmee een immaterieel activum voortbrengt. WBSO is dus voor iedere bv een toegangsbewijs voor de Innovatiebox.

Na de wijzigingen blijft het alleen voor het midden- en kleinbedrijf (hierna: mkb) mogelijk om de WBSO als toegangsbewijs voor de Innovatiebox te gebruiken.

Voor het grootbedrijf lijkt toepassing van de Innovatiebox op basis van WBSO straks dus niet meer mogelijk. Grotere bedrijven kunnen in de nieuwe situatie alleen nog gebruik maken van de Innovatiebox indien men een octrooi en/of soortgelijke rechten bezit. Ook de ontwikkeling van software zou hieronder kunnen vallen. Onze ervaring leert echter dat ook het grootbedrijf de Innovatiebox veelal baseert op WBSO; patenten e.d. worden weinig meer aangevraagd omdat dit een kostbaar en tijdrovend proces is en de juridische bescherming in de praktijk vaak tegenvalt. Voor deze bedrijven hebben de wijzigingen dus een enorme (financiële) impact.

De grens tussen het mkb en grootbedrijf wordt vooralsnog gelegd bij een groepsomzet van 50 miljoen euro en een omzet uit intellectuele eigendom van de belastingplichtige zelf van 7,5 miljoen euro

Uitwerking wordt nog nader bepaald

De uitwerking van het rapport in de Nederlandse wetgeving wordt nog nader besproken in de Tweede Kamer. Men gaat vooralsnog uit van een invoering per 1 januari 2017.

De komende tijd zal nog een hoop duidelijk moeten worden, voordat de praktijk hier eventueel op kan anticiperen. Neem bij vragen of meer informatie over dit onderwerp gerust contact met ons op.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA