Hoge Raad biedt perspectief voor btw-teruggaaf privégebruik auto
Hoge Raad biedt perspectief voor btw-teruggaaf privégebruik auto

Hoge Raad biedt perspectief voor btw-teruggaaf privégebruik auto

28-6-2017

Er is een kans dat u de betaalde btw voor het privégebruik van de auto van de zaak toch (gedeeltelijk) terug kunt krijgen. De Hoge Raad, de hoogste rechter, heeft dat namelijk in twee gevallen beslist.

U moet dan wel in de volgende situatie verkeren. Uw onderneming stelt aan u of uw werknemers een auto van de zaak ter beschikking die ook gebruikt mag worden voor privédoeleinden. Dat kan een auto zijn van de onderneming of een leaseauto. U en uw werknemers houden geen kilometeradministratie bij. U past de forfaitaire regeling toe om de btw te bepalen die u moet betalen voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto’s. Die btw bedraagt 2,7% (of 1,5% in bepaalde gevallen) van de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde auto’s. U geeft deze btw aan in de laatste btw-aangifte van het jaar.

Forfaitaire regeling versus werkelijke uitgaven privégebruik

De Hoge Raad heeft beslist dat u recht heeft op btw-teruggaaf als u aannemelijk maakt dat de forfaitaire regeling voor u ongunstiger uitpakt dan een btw-correctie die gebaseerd is op de kosten van het werkelijk privégebruik. U moet dus de omvang van het privégebruik bepalen. De Hoge Raad heeft hiervoor de zaak terugverwezen naar een lagere rechter, maar heeft wel aangegeven hoe die omvang van het privégebruik moet worden bepaald. De omvang van het privégebruik moet berusten op de werkelijke verhouding tussen het zakelijk- en het privégebruik. Dat hoeft niet alleen te blijken uit een sluitende kilometeradministratie. Bij het ontbreken van concrete gegevens over het werkelijk zakelijk- en privégebruik volstaat een redelijke schatting daarvan. Die schatting kan gebaseerd zijn op statistische gegevens. Maar u kunt hiervoor bijvoorbeeld ook gebruiken omstandigheden als de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto bruikbaar is en de werkzaamheden van de gebruiker van de auto. Nu zult u de daarvoor benodigde informatie niet altijd voorhanden hebben. U heeft immers juist de forfaitaire regeling toegepast om administratieve rompslomp te voorkomen.

Toch perspectief

Toch bieden de uitspraken van de Hoge Raad wel mogelijkheden, vooral omdat niet alleen de sluitende kilometeradministratie wordt gezien als middel om de omvang van het privégebruik aannemelijk te maken. Dat mag zelfs op grond van een redelijke schatting van het privégebruik. Het is daarom toch zinvol om gegevens te verzamelen die inzicht kunnen geven in het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto’s. Dit is sowieso zinvol voor de btw die u in de toekomst moet betalen voor het privégebruik van de auto’s van de zaak. Voor het verleden kan het ook zinvol zijn als u tijdig bezwaar heeft (laten) maken tegen de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak. Kunt u met die gegevens aannemelijk maken dat de forfaitaire regeling voor u ongunstiger uitpakt dan een btw-correctie die gebaseerd is op de kosten van het werkelijk privégebruik, dan heeft u waarschijnlijk recht op btw-teruggaaf. Het is echter nog afwachten hoe de lagere rechter en de Belastingdienst de uitspraken van de Hoge Raad zullen uitleggen. Maar heeft u in de tussentijd al gegevens verzameld en de uitspraak op het bezwaar zint u niet, dan bent u in ieder geval klaar om u zich hiertegen te verweren.

ECOVIS
NBA
SRA
RBA